Lenka Maneková

Meno
Mgr. Lenka Maneková
Pozícia
Tajomníčka katedier – Dizajn, Textilná tvorba, Vizuálna komunikácia, Digitálne umenia
Oddelenie
Tajomníčky katedier