Lenka Leváková

Meno
Lenka Leváková
Pozícia
Tajomníčka katedier – Architektonická tvorba, Maliarstvo, Teória a dejiny umenia
Oddelenie
Tajomníčky katedier