Ladislav Tkáčik

Meno
doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.
Pozícia
Docent

Predmety:

  • Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte
  • Filozofia kultúry
  • Filozofická hermeneutika
  • Kritika a teória moderného a súčasného umenia
  • Umelecký výskum
  • Úvod do štúdia