Ladislav Čarný

Meno
prof. Ladislav Čarný, akad. mal.

Predmety:

  • Didaktika I., II.
  • Didaktika výtvarnej výchovy
  • Metodika
  • Metodológia a metodika umeleckej práce I.
  • Náboženstvo a umenie I., II.
  • Pedagogika