Kristína Gumulák Rypáková

Meno
Mag. arch. Kristína Gumulák Rypáková, ArtD.
Pozícia
Odborná asistentka

Predmety:

  • Modelovanie a zobrazovanie počítačom I. – III.
  • Navrhni a postav I. – II.

Školiteľ:

  • Prof. Imrich Vaško, akad.arch.

Doktorandská téma:

  • Ne/matematické prototypy a typológie