Kitti Baráthová

Meno
Mgr. art. Kitti Baráthová
Pozícia
Vedúca ateliéru

Zastupovanie za Mgr. art. Janku Blaško Križanovú, ArtD.