Katarína Haberová

Meno
Ing. Katarína Haberová, PhD.
Pozícia
Asistentka

Zastupovanie za Mgr. art. Zuzanu Machatovú, PhD.