Karina Rothensteinová Kolčáková

Meno
Mgr. art. Karina Rothensteinová Kolčáková, ArtD.
Pozícia
Odborná asistentka

Prezentácia online:

---


Predmety:

  • Prípravný kurz textilnej tvorby
  • Interpretačné rámce súčasného dizajnu III.