Juraj Žáry

Meno
Mgr. Juraj Žáry, CSc.
Pozícia
Odborný asistent

Predmety:

  • Andrea Palladio a palladianizmus v architektúre
  • Dejiny architektúry I., II.
  • Dejiny umenia I., II. – pravek a starovek
  • Dejiny umenia II. – stredovek
  • Gotické umenie na Slovensku
  • Metodika písania vedeckej práce
  • Rím - večné mesto umenia I., II.
  • Teória a dejiny reštaurovania a pamiatkovej starostlivosti I., II.
  • Úvod do dejín architektúry
  • Úvod do dejín reštaurovania a pamiatkovej starostlivosti