Júlia Kolláthová

Meno
Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.
Pozícia
Odborná asistentka

Predmety:

  • Kinetické konštrukcie v architektúre I., II.

Školiteľ:

  • Prof. Imrich Vaško, akad. arch.

Doktorandská téma:

  • Teória elasticity kolapsu