Jana Hojstričová

Meno
doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
Pozícia
Docentka
Vedúca ateliéru

Prezentácia online:

http://hojstricova.sk/

IG: @janahojstricova

IG: @janahojstricova_palomacho

Youtube


Predmety:

  • Historické fotografické techniky I. – II.
  • Ateliér fotografia, realita konštrukcia
  • Technológia historickej fotografie I. – II.