Ivan Vegh

Meno
Ivan Vegh
Oddelenie
Oddelenie digitálnych technológií