Gabriel Strassner

Meno
doc. Mgr. art. Gabriel Strassner
Pozícia
Docent
Vedúci katedry
Vedúci ateliéru
Webová stránka
www.portalvs.sk
Výučba / Úradné hodiny
Utorok
08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Štvrtok
08:00 – 12:00

Prezentácia online:

IG: @strassnergabriel


Predmety:

 • Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry
 • Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie)
 • Technologická kópia - 2. stupeň I.– II.
 • Technologická kópia I. – IV.
 • Úvod do reštaurovania I. – II.

 

 

 


Kalvária Senec, stav pred reštaurovaním
Gabriel Strassner: Kalvária Senec, stav pred reštaurovaním.
Kalvária Senec, stav po reštaurovaní
Gabriel Strassner: Kalvária Senec, stav po reštaurovaní.
Stĺp sv. Trojice, Gabčíkovo, stav pred reštaurovaním
Gabriel Strassner: Stĺp sv. Trojice, Gabčíkovo, stav pred reštaurovaním.
Stĺp sv. Trojice, Gabčíkovo, stav po rozobratí
Gabriel Strassner: Stĺp sv. Trojice, Gabčíkovo, stav po rozobratí.
Stĺp sv. Trojice Gabčíkovo, stav po reštaurovaní
Gabriel Strassner: Stĺp sv. Trojice Gabčíkovo, stav po reštaurovaní.

Štúdium:

1993 – 1997

 • štúdium na Š.Ú.V. , odbor kameňosochárstvo

1998 – 2004

 • štúdium na VŠVU, Katedra reštaurovania sochy
  Bakalárske štúdium v ateliéri reštaurovania drevenej sochy u Prof. D. Salamonovej
  Magisterské štúdium v ateliéri reštaurovania kameňa u Doc. J. Kubu akad. soch.

Zamestnanie:

2004

 • asistent na katedre reštaurátorskej tvorby, oddelenie reštaurovania kameňa

2009

 • odborný asistent, vedúci ateliéru na katedre reštaurátorskej tvorby, oddelenie reštaurovania kameňa

Jazyky:

 • aktívne –  nemecky (maturita)
 • pasívne – rusky, anglicky

Kolektívne výstavy:

2001

 • Galéria Živa, Zvolen, „Dvanásta“, Peter Strassner, Igor Faško, Lucia Strassnerová, Gabriel Strassner

2009

 • Bratislavská vysoká  škola práva “Uhly pohľadu”, Peter Strassner, Lucia Strassnerová, Gabriel Strassner

2011

 • Hrad  Devín “Hommage á Peter Strassner” , kolektívna výstava

Sympóziá:

1995

 • sympózium vo Viedni, AGORA

1995

 • sympózium v Českých  Budějoviciach

máj 1997 – september 1997

 • stáž v Berlíne, reštaurátorské práce na fasáde domu Merkur