František Király

Meno
Mgr. art. František Király, PhD.
Pozícia
Odborný asistent

Prezentácia online:

www.ferokiraly.com


Predmety:

  • Zvuk I. – II.
  • Interaktivita výtvarného diela I. – II.