Dominika Ličková

Meno
Mgr. art. Dominika Ličková, ArtD.
Pozícia
Odborná asistentka

Prezentácia online:

dominika.lickova.com

Dominika Ličková @webumenia


Predmety:

  • Ateliér fotografia a kritická prax
  • Mestský priestor I., II.
  • Photographic Concepts in Urban Space