Dominika Husárová

Meno
Mgr. Dominika Husárová
Pozícia
Grantová a projektová manažérka
Oddelenie
KPČ - kancelária projektových činností