Dávid Čársky

Meno
doc. Mgr. Dávid Čársky
Pozícia
Vedúci kabinetu kresby
Učiteľ predmetu kresba
Výučba / Úradné hodiny
Streda
13:00 – 17:00 (zimný semester)
Štvrtok
16:00 – 20:00
Piatok
08:00 – 17:00
496b, akryl na plátne, 70x50 cm
496b, akryl na plátne, 70x50 cm
600, kombinovaná technika a akrylátový sprej na plátne, 30x25 cm
600, kombinovaná technika a akrylátový sprej na plátne, 30x25 cm
Triptych „614, 615, 616“, akryl na kapa doske upevnenej na plátne, 70x50 cm (3x)
Triptych „614, 615, 616“, akryl na kapa doske upevnenej na plátne, 70x50 cm (3x)
Diptych „618, 619“, akryl na kapa doske upevnenej na plátne, 80x60 cm (2x)
Diptych „618, 619“, akryl na kapa doske upevnenej na plátne, 80x60 cm (2x)
Diptych „621, 622“, akryl na tvrdenej polystyrénovej doske upevnenej na latovke, 60x50 cm (2x)
Diptych „621, 622“, akryl na tvrdenej polystyrénovej doske upevnenej na latovke, 60x50 cm (2x)
„624“, akryl na tvrdenej polystyrénovej doske upevnenej na plátne, 100x80 cm
„624“, akryl na tvrdenej polystyrénovej doske upevnenej na plátne, 100x80 cm
„640“, akryl na latovke, 60x45 cm
„640“, akryl na latovke, 60x45 cm
Diptych „491b, 492b“, akryl na plátne, 80x60 cm (2x)
Diptych „491b, 492b“, akryl na plátne, 80x60 cm (2x)

Predmety:

Kresba – reštaurovanie I. – VII.

Vzdelanie:

 • 1986 – 1992 VŠVU Bratislava, Katedra grafiky 
 • 1990 – 1991 Art Department, Slippery Rock University of Pennsylvania, USA
 • 1980 – 1982 SUPŠ, Bratislava, Reštaurátorské oddelenie 
 • 1974 – 1978 SUPŠ, Bratislava, Kameňosochárske oddelenie

Akademický a odborný rast:

 • Docent pre predmet „Kresba“, Kabinet kresby, VŠVU Bratislava, 2014 –
 • Dosiahol umelecko-pedagogický titul docent, 2013
 • Vedúci, Kabinet kresby, VŠVU Bratislava, 2008 – 2012, 2012 –
 • Odborný asistent pre predmet „Kresba“, Kabinet kresby, VŠVU Bratislava, 2008 – 2014
 • Visiting Artist and Educator, School of Art & Design, 
 • University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA, 17. okt. – 4. nov. 2005
 • Artist in Residence, Humanities and Fine Arts, 
 • University of Houston – Clear Lake, Houston, Texas, USA, 1. – 30. apríl 2005
 • Prorektor pre zahraničné vzťahy VŠVU, feb. 2000 – feb. 2003
 • Člen rady ELIA (European League of Institutes of the Arts), okt. 2000 – okt. 2002
 • Visiting Professor, Department of Printmaking, Rhode Island School of Design, 
 • Providence, Rhode Island, USA, Wintersession, jan., feb. 1999
 • Odborný asistent pre predmet „Kresba“, Katedra reštaurovania, VŠVU Bratislava, 1995 – 2008
 • Fulbright Scholar, Department of Fine Arts, Graduate School of Arts and Sciences, 
 •  Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA, zimný semester 1994/95
 • Stredoškolský profesor, Kameňosochárske oddelenie, ŠÚV, Bratislava, školský rok 1993/94
 • Instructor, Art Department, Slippery Rock University of Pennsylvania, 
 • Slippery Rock, Pennsylvania, USA, letný semester 1992/93
 • Asistent, Katedra grafiky, VŠVU Bratislava, zimný semester 1992/93
 • Kameňosochár, Cathedral Stoneworks, New York, New York, USA, leto 1991
 • Reštaurátor – kameňosochár, Štátne reštaurátorské ateliéry, Bratislava, 1984 – 1986
 • Povinná vojenská služba, 1982 – 1984
 • Pomocný reštaurátor – kameňosochár, Dielo Bratislava, akcia Dóm Sv. Martina, 1978 – 1980

Účasť na sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, účasť v komisiách (výber):

 • 2017 Člen Jury „2. Międzynarodowe Triennale Rysunku Studenckiego“, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katovice, Poľsko
 • 2017 Workshopy „FIGURAMA 17“ (apríl a október), Kabinet kresby, VŠVU, Bratislava
 • 2016 Člen komisie „Cena Egona Schieleho za figurální kresbu“, Hospital Kuks, Kuks, ČR
 • 2016 Workshop „FIGURAMA 16“, Kabinet kresby, VŠVU, Bratislava
 • 2015 Workshop „FIGURAMA 15“, Kabinet kresby, VŠVU, Bratislava
 • 2014 Medzinárodné maliarske sympózium „Paradiso Art Colony“, Art Gallery Paradiso, Rab, Chorvátsko
 • 2014 Workshop „FIGURAMA 14“, Kabinet kresby, VŠVU, Bratislava
 • 2013 Workshop „FIGURAMA 13“, Kabinet kresby, VŠVU, Bratislava
 • 2013 Sympózium „FIGURAMA 13“, Ústav umění a designu, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, ČR
 • 2012 Workshop „FIGURAMA 12“, Kabinet kresby, VŠVU, Bratislava
 • 2011 Medzinárodné maliarske sympózium „Czas i miejsce dla sztuki”, Osieki, Poľsko
 • 2011 Workshop „FIGURAMA 11“, Kabinet kresby, VŠVU, Bratislava
 • 2010 Sympózium „FIGURAMA 10“, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici
 • 2010 Medzinárodný workshop „FIGURAMA 10“, Kabinet kresby, VŠVU, Bratislava
 • 2010 Sympózium „FIGURAMA 10“, Ústav umění a designu, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, ČR
 • 2009 Workshop japonskej kaligrafie (majster Seijiro Tanawaka), VŠVU, Bratislava
 • 2009 Workshop „FIGURAMA 09, Škola obrazem – Comenius, Orbis Pictus - Comenius“, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, ČR
 • 2008 Workshop „FIGURAMA 08“, VŠVU Bratislava
 • 2007 ICOM-CC Working Group on Education and Training in Conservation, Academy of Fine Arts Vienna, Viedeň, Rakúsko
 • 2007 „Higher Education Forum“, Organizátori: The Embassy of the USA, J. W. Fulbright Commission; Univerzitná knižnica, Bratislava
 • 2007 Workshop „FIGURAMA 07“, VŠVU Bratislava
 • 2006 Medzinárodné sochárske sympózium „Socha a priestor“, Devín
 • 2006 Workshop „FIGURAMA 06“, VŠVU Bratislava
 • 2005 „A New Quest for Democracy“, medzinárodná konferencia, MZV SR, Bratislava 
 • 2005 Solar Plate Printing Workshop, FLATBED Press, Austin, Texas, USA
 • 2004 „From Masaccio to Marini, Heritage of Figurative Visual Art", workshop, Florencia, Taliansko
 • 2002 Seminár „Quality Assurance in Higher Arts Education”, Organizátori: AEC, ELIA, Hogeschool Gent; Hudobná fakulta AMU, Praha, ČR
 • 2002 „Cómhar“, ELIA (European League of Institutes of the Arts), Biennial Conference, Dublin, Írsko
 • 2004 IV. ročník výtvarného sympózia – „Malý formát – Hodonín“ pre odbor maľba, Hodonín, ČR 
 • 2001 Medzinárodné maliarske sympózium „Velký formát“, Valtice, ČR 
 • 2001 Medzinárodné maliarske sympózium „Umenie v kúpeľoch“, Turčianske Teplice
 • 2001 „Will Higher Arts Education Survive 2009?“  Thematic Network Symposium on the Bologna Declaration, Gent, Belgicko 
 • 2001 „The Influence of Italian Mediaeval Frescos: A Project for their Conservation", workshop, Florencia, Taliansko
 • 2000 „The Challenge of Liberal Education in the 21st Century”, Artes Liberales Conference, Varšava, Poľsko
 • 2000 „A bounty, boundless as the sea" Art's Generosity, ELIA Biennial Conference, Barcelona, Španielsko
 • 2000 Seminár „Crossing Borders“ The Tasks Facing the Arts and Education, ELIA, Goethe Institut, Bukurešť, Rumunsko
 • 1994 „Summer Seminar on European Integration“, College of Europe, Brugy, Belgicko

Granty, štipendiá, ceny (výber):

 • 2020 Tvorivé štipendium, Fond na podporu umenia
 • 2012 Cena slovenskej výtvarnej únie, 4. Bienále voľného výtvarného umenia 2012
 • 2005 Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA
 • 1996 Tvorivé štipendium Nadácie Mikuláša Galandu
 • 1996 Grant štátneho fondu kultúry Pro Slovakia
 • 1995 Štipendium Fondu výtvarných umení
 • 1994/95 Fulbright Award, Department of Fine Arts, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA
 • 1993 Štipendium talianskej vlády, Perugia, Taliansko

Zastúpenie vo verejných i súkromných zbierkach:

 • Kysucká galéria Čadca
 • Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany, ČR
 • Zbierka Guanlan International Print Triennial, Guanlan, Čína
 • Group Two Architecture, Austin, Texas, USA
 • Oravská galéria v Dolnom Kubíne
 • Siemens s.r.o., Bratislava
 • Umelecká zbierka Slovenskej sporiteľne, Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Turčianske Teplice
 • Galéria Artotéka, GOZA, Bratislava
 • Zbierka obrazov zo sympózií „Velký formát“, Valtice, ČR
 • Městský úřad Hodonín, ČR
 • Slippery Rock University, Pennsylvania, USA
 • University of Houston – Clear Lake, Houston, Texas, USA
 • Collection of the Kyoto International Woodprint Association (KIWA), Kjóto, Japonsko
 • Súkromné zbierky (Slovensko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Švédsko, USA)

Samostatné výstavy a výstavy vo dvojici (výber):

 • 2018 „Proporcia”, Galéria 19, Bratislava
 • 2016 „Dávid Čársky, Oleg Fintora”, (s Olegom Fintorom), Galéria STATUA, Bratislava
 • 2013 „Farbe im Raum, Monochromie“, Kunstverein Kulturaxe (s Jánom Feketem), Viedeň, Rakúsko
 • 2012 „Überragungen, Raumdimensionen”, Kunstverein Kulturaxe (s Jánom Feketem), Viedeň, Rakúsko
 • 2011 „Dávid Čársky“, Galéria SUMEC, Bratislava
 • 2008 „Maľba“, Oravská galéria v Dolnom Kubíne (s Marekom Ormandíkom)
 • 2007 „Monochrómy“, Galéria GUBA, Bratislava
 • 2006 „Maľba“, Galéria Artotéka (GOZA), Bratislava
 •  2005 School of Art & Design, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA
 •  2005 University of Houston – Clear Lake, Houston, Texas, USA
 •  2004 Galéria, Múzeum mincí a medailí - NBS, Kremnica
 • 2003 Misia Slovenskej republiky pri Európskych spoločenstvách, Brusel, Belgicko
 • 2000 „Duch gesta II“, Galéria, Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
 • 2000 „Duch gesta II“, Galéria, Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica
 • 1997 „Duch gesta“, Galéria, Hoechst Biotika, s.r.o., Martin

Kolektívne výstavy (výber):

 • 2019 „In Honor of Koloman Sokol”, Martha Gault Art Gallery, Slippery Rock University, Slippery Rock, Pennsylvania, USA
 • 2019 „ARTELERIE 19”, Galeria Wertykalna, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katovice, Poľsko
 • 2018 „Join the Dots / Unire le distanze“, Salone degli Incanti, Terst, Taliansko
 • 2018 „Himmel und Erde“, Bubán, Čársky, Fekete; Studiogalerie KuturAXE, Viedeň, Rakúsko
 • 2016 „ARTELERIE 16”, Rondo Sztuki Gallery, Katovice, Poľsko
 • 2015 „IMMER WIEDER BILDER“, Stano Bubán, Dávid Čársky, Ján Fekete, Kunstverein Kulturaxe, Viedeň, Rakúsko
 • 2015 „SONDA“, Galerija Matice hrvatske, Záhreb, Chorvátsko
 • 2015 „ARTELERIE 2015“, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, ČR
 • 2015 „REZERVOVANÉ PRE BUDÚCNOSŤ / RESERVED FOR FUTURE“, Výstava pri príležţitosti 50. výročia vzniku Oravskej galérie, Oravská galéria, Dolný Kubín
 • 2015 „124. jesenná aukcia výtvarných diel“, prezentačná výstava, SOGA, aukčná spoločnosť, Bratislava
 • 2015 „85 rokov SUR.ŠUP.ŠÚV“, Výstava k 85. výročiu založenia školy, ZOYA MUSEUM ELESKO, Modra
 • 2015 „PF 2015 pre Kolomana Sokola“, Kultúrne centrum Diera do sveta, Liptovský Mikuláš
 • 2015 „PF pre Kolomana Sokola 2005 - 2014“, Výber z desiatich ročníkov projektu, Galéria Rumansky Art Centre, Liptovský Mikuláš
 • 2015 „REFLEXIE III.“, Art Galéria mesta Prievidza, Prievidza
 • 2014 „A CELEBRATION OF ART“, Galerija Makek, Záhreb, Chorvátsko
 • 2014 „SLOVENSKÁ KRESBA / SLOVAK DRAWING“, Smetanovy sady před SVK PK, Plzeň, sprievodná akcia BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 2014, Plzeň, ČR
 • 2014 „7. Rokycanské bienále grafiky“, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany, ČR
 • 2014 „PF 2014 pre Kolomana Sokola“, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
 • 2014 „Abstraktná maľba a objekty“, Galéria Art Capital, Bratislava
 • 2014 „ARTELERIE 2014“, GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora, ČR
 • 2013 „PF 2013 pre Kolomana Sokola“, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
 • 2013 „5 x 7”, AMOA-Arthouse at the Jones Center, Austin, Texas, USA
 • 2013 „ARTELERIA 2013“, Dom umenia, NOC, Bratislava
 • 2013 „Tri ceny”, výstava laureátov 4. BVVU 2012, Galéria SVÚ, Bratislava
 • 2012 „POST-visual“, Galerie S.V.U. MÁNES DIAMANT, Praha, ČR
 • 2012 „POSTGRAFIKA – PLZEŇ“, Český rozhlas Plzeň, Plzeň, ČR
 • 2012 „4. Bienále voľného výtvarného umenia 2012”, Dom umenia, NOC, Bratislava
 • 2012 „6. Rokycanské bienále grafiky“, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany, ČR
 • 2012 „CZAS I MIEJSCE DLA SZTUKI”, Osieki 1998 – 2011, Slovenský inštitút vo Varšave, Varšava, Poľsko
 • 2012 „OSEM“, Slovenský inštitút v Moskve, Moskva, Rusko
 • 2012 „INTERSALON AJV 2012“, Sladovna Písek, Písek, ČR
 • 2012 „ARTELERIE 2012“, Terminál 2, Letiště Praha, a. s., Praha, ČR
 • 2012 „FREEGENERATION“, Danna Center Gallery, Southern Graphics Conference, New Orleans, Louisiana, USA
 • 2012 „Hommage à Markus Prachensky“, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava
 • 2012 „NYOLC“, Slovenský inštitút v Budapešti, Budapešť, Maďarsko
 • 2012 „PF 12 pre Kolomana Sokola“, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
 • 2012 „ARTELERIE 2012“, Fakulta architektury, ČVUT, Praha, ČR
 • 2012 „Five x Seven SPLURGE“, Arthouse at The Jones Center, Austin, Texas, USA
 • 2012 „NAJLEPSZE PRACE BIENNALE RYSUNKU PILZNO 2010“, Muzeum Architektury we Wroclawiu, Wroclaw, Poľsko
 • 2011 „Najlepšie diela Bienále kresby Plzeň 2010“, Galéria SVU, Bratislava
 • 2011 „Súčasná slovenská grafika 17.“, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
 • 2011 „1st International Biennial of Drawing and Graphic Arts“, Györ, Maďarsko
 • 2011 „OTTO“, Slovenský inštitút v Ríme, Rím, Taliansko
 • 2011 „Guanlan International Print Biennial“, Guanlan Museum, Shenzen, Čína 
 • 2011 „Five x Seven On the Road: Dallas“, Talley Dunn Gallery, Dallas, Texas, USA
 • 2011 „Czas i miejsce dla sztuki”, Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku, Gdaňsk, Poľsko
 • 2011  „Výstava galérie GIK“, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava
 • 2011 „Five x Seven Art SPLURGE“, Arthouse at The Jones Center, Austin, Texas, USA
 • 2011 „Eastern European Printmakers Today“, Brickbottom Gallery, Somerville, Massachusetts, USA
 • 2011 „ARTELERIE 2011“, Fakulta architektury, ČVUT, Praha, ČR
 • 2011 „PF 11 pre Kolomana Sokola“, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
 • 2011 „GRAFIKA“, Trenčianske múzeum Trenčín
 • 2010 „Hranice geometrie“, Dom umenia, NOC, Bratislava
 • 2010 „PF 10 pre Kolomana Sokola“, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
 • 2010 „FIGURAMA 10“, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
 • 2010 „3. bienále voľného výtvarného umenia 2010”, Dom umenia, NOC, Bratislava
 • 2010 „REFLEXIE II. výber“, Kysucká galéria – kaštieľ v Oščadnici
 • 2010 „SOUČASNÁ SLOVENSKÁ GEOMETRIE 1“, Galerie města Plzně, Plzeň, ČR
 • 2010 „FIGURAMA 10“, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, ČR
 • 2010 „FIGURAMA 10“, SALA ARZOBISPO MAYORAL, City Hall, Valencia, Španielsko
 • 2010 „FIGURAMA 10“, Avalon Business Centre, Plzeň, ČR
 • 2010 „POSTprint“, Městské museum Králiky, Králiky, ČR
 • 2010 „5x7 Art SPLURGE“, Whitley Building, 301 Brazos Street, Austin, Texas, USA
 • 2010 „5x7 On the Road: DALLAS“, Dunn and Brown Contemporary, Dallas, Texas, USA
 • 2010 „Výstava ôsmich pedagógov VŠVU“, Slovenský inštitút v Berlíne, Berlín, Nemecko
 • 2010 „VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010“, Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň, ČR
 • 2010 „5. Bienále grafiky Rokycany“, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany, ČR
 • 2010 „FRAGILE ETERNITY“, Ateliers Pro Arts, Budapešt, Maďarsko
 • 2010 „Výber z 3. Bienále voľného výtvarného umenia 2010”, Galéria S.V.U. Mánes DIAMANT, Praha, ČR
 • 2010 „Bzenecký výtvarný podzim 2010“, Zámok Bzenec, Bzenec, ČR
 • 2010 „In Wahrheit bin ich niemals glücklich... Ich suche immer weiter.”, Atelier KulturAXE, Viedeň, Rakúsko
 • 2009 „V priestore a v čase“, Mirbachov palác, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
 • 2009 „5x7 On The Road: Dallas“, Dunn and Brown Contemporary, Dallas, Texas, USA
 • 2009 „5x7 On The Road: Houston“, Inman Gallery, Houston, Texas, USA
 • 2009 „5x7 Art Splurge & Exhibition“, Arthouse at The Jones Center, Austin, Texas, USA
 • 2009 „FIGURAMA 09, Škola obrazem – Comenius, Orbis Pictus - Comenius“, Staromestská radnica, Praha, ČR
 • 2009 „FIGURAMA 09, Škola obrazem – Comenius, Orbis Pictus - Comenius“, Univerzitní centrum Univerzity Tomáše Bati, Zlín, ČR
 • 2009 „FIGURAMA 09, Orbis Pictus – Comenius“, Hol Sali Wielkiej Centrum Kultury „Zamek“, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Poznaň, Poľsko
 • 2009 „FIGURAMA 09, Orbis Pictus – Comenius Project“, European Commission Berlaymont, Brusel, Belgicko
 • 2009  „Bzenecký výtvarný podzim“, Zámok Bzenec, Bzenec, ČR
 • 2009 „Malý formát 2000-2008“, Záhorská galéria, Senica
 • 2009 „Príbehy geometrie“, ViaGaléria, Bratislava
 • 2009 „Umenie tolerancie“, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava
 • 2009 „Kleines Format 2000-2008“, Die Blau-gelbe Viertelsgalerie,
 •  Der Kunstverein Mistelbach, Mistelbach, Rakúsko
 • 2009 „Forty Years Later: 1969-2009.”, Martha Gault Gallery, Slippery Rock University, Slippery Rock, Pennsylvania, USA
 • 2009 „Guanlan International Print Biennial“, Guanlan Museum, Shenzen, Čína 
 • 2009 „Plošné miery“, Výstavná sieň SVÚ, Bratislava
 • 2009 „PF pre Kolomana Sokola“, CentrumKolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
 • 2008 „Velký formát“, Galerie ARS, Brno, ČR
 • 2008 „Velký formát“, Městské divadlo Zlín, Zlín, ČR
 • 2008 „Hranice geometrie“, Galéria Z, Bratislava
 • 2008 „Výběr z II. Ročníku bienále výtvarného umění Slovenské výtvarné unie“, Galéria S.V.U. Mánes DIAMANT, Praha, ČR
 • 2008 „Bienále voľného výtvarného umenia 2008“, Výstavná sieň SVÚ, Bratislava
 • 2008 „5 x 7 Art Splurge & Exhibition“, Arthouse at The Jones Center, Austin, Texas, USA
 • 2008 „five x seven - On The Road: Houston“, INMAN GALLERY, Houston, Texas, USA
 • 2008 „five x seven - On The Road: Dallas“, Dunn and Brown Contemporary, Dallas, Texas, USA
 • 2008 „6. slowakische Künstler aus Bratislava“, Modern Art Galerie Nikola Vujasin, Viedeň, Rakúsko 
 • 2008 „VI. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2008“, Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň, ČR
 • 2008  „MONA LISA 2006“, LA GALERIE SEMA, Viaduc des Arts, Paríž, Francúzsko
 • 2008  „Figurama 07“, Dom umenia, NOC, Bratislava
 • 2008   „5x7 Art Splurge and Exhibition”, Arthouse at the Jones Center, Austin, Texas, USA
 • 2008 „Zarobljenici umjetnosti”, Muzej Republike Srpske, Banja Luka, Bosna Hercegovina
 • Umjetnička galerija kraljice Katarine Kosača, Mostar, Bosna Hercegovina
 • 2008 „ARS TOTUM REQUIRIT HOMINEM”, Umjetnička galerija kraljice Katarine Kosača, Mostar, Bosna
 • 2008  „PF 08 pre Kolomana Sokola“, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
 • 2007  „Umenie 2007 – Interpretácia skutočnosti“, Celoslovenská výstava maľby, grafiky a plastiky, Dom umenia, NOC, Bratislava
 • 2007 „Bzenecký výtvarný podzim 2007”, III. ročník, Zámok Bzenec, ČR
 • 2007 „five x seven, On the Road: Dallas“, Conduit Gallery, Dallas, Texas, USA 
 • 2007 „GRAFIX 2007 - klasické grafické techniky”, Bienále grafiky, Městské muzeum a galerie Břeclav, ČR
 • 2007 „FARBEN, FORMEN, LINIEN”, Galéria Slovenského inštitútu, Berlín, Nemecko
 • 2007 „5x7 Art Splurge and Exhibition”, Arthouse at the Jones Center, Austin, Texas., USA
 • 2007 „MONA LISA 2006“, Allegretti Contemporanea, Palazzo Bertalazone di San Fermo, Turín, Taliansko
 • 2007 „PF 07 pre Kolomana Sokola“, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
 • 2007  „KAŽDÝ DEN NOVÁ MONA“, Galéria Michalský dvor, Bratislava
 • 2007 „MONA LISA 2006“, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Znojmo, ČR
 • 2007 „MONA LISA 2006“, Hřbitovní kostel Panny Marie, Vyškov, ČR
 • 2007 „5th KIWA Exhibition” , Kyoto Municipal Museum, Kjóto, Japonsko 
 • 2007 „Mona Lisa 500 Years Later“, Gallery North, Európsky parlament Štrasburg, Francúzsko
 • 2006 „5x7 2006 Art Splurge and Exhibition“, Finesilver Gallery, Houston, Texas, USA
 • 2006 „5x7 2006 Art Splurge and Exhibition“, Dunn & Brown Contemporary, Dallas, Texas, USA
 • 2006 „Bienále voľného výtvarného umenia“, Výstavná sieň SVÚ, Bratislava 
 • 2006 „Mona Lisa 2006“, Nosticův palác, Praha, ČR
 • 2006 „Mona Lisa 2006“, Nová radnice města Brna, Brno, ČR
 • 2006 „5x7 Art Splurge and Exhibition”, Arthouse at the Jones Center, Austin, Texas, USA 
 • 2006 „5x7 Art Splurge and Exhibition”, Finesilver Gallery, Houston, Texas, USA
 • 2006 „5x7 Art Splurge and Exhibition”, Dunn & Brown Contemporary, Dallas, Texas, USA
 • 2005 „5x7 Art Splurge and Exhibition”, Arthouse at the Jones Center, Austin, Texas, USA
 • 2005 „5x7 Art Splurge and Exhibition”, Conduit Gallery, Dallas, Texas, USA
 • 2004 Členská výstava Spolku grafikov, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš
 • 2003 „Súčasná slovenská grafika XV”, Štátna galéria v Prešove
 • 2002 „Súčasná slovenská grafika XV”, Štátna galéria Banská Bystrica
 • 2002 „Big Butter”, Martha Gault Gallery, Slippery Rock University, Pennsylvania, USA
 • 2001 „Záhada granátového jablka“, Caffe Art Gallery – Galéria MM, Piešťany
 • 2001 „Umenie v kúpeľoch”, Turčianska galéria Martin
 • 2001 „Umenie v kúpeľoch”, Slovenské liečebné kúpele, a.s., Turčianske Teplice
 • 2001 „Súčasná slovenská grafika”, Galerie Hollar, Praha, ČR
 • 2001 „Slovenská grafika”, SNM - Etnografické múzeum v Martine
 • 2000  „Salón kresby, výber”, Kysucká galéria Čadca
 • 1999  „Salón kresby”, Považská galéria umenia v Žiline
 • 1999 „Súčasná slovenská grafika XIV”, Štátna galéria Banská Bystrica
 • 1998 „Slovenské umenie dneška”, Dom umenia, Bratislava
 • 1998 „Slowakische Kunst Heute”, Galerie der Künstler, Mníchov, Nemecko
 • 1997 „Súčasná slovenská grafika ‘96”, Dom umenia, Bratislava
 • 1996 „Výtvarné paralely“, Dom umenia, Bratislava
 • 1996 „Súčasná slovenská grafika XIII”, Štátna galéria Banská Bystrica
 • 1994 „International Print Triennial – Cracow ’94”, Krakov, Poľsko
 • 1992  Členská výstava Spolku grafikov, Neusiedl am See, Rakúsko
 • 1992 Študentská výstava, Galerie der Kunststudenten, Viedeň, Rakúsko
 • 1992 „In Honor of Koloman Sokol”, Galéria Médium, Bratislava
 • 1992 „Concours de fresques”, Place de l'Ange, Namur, Belgicko
 • 1991 „Andy Warhol v kraji svojich rodičov”, MMURW, Medzilaborce
 • 1991 „Coup de Lune”, Musée de la Poste, Paríž, Francúzsko
 • 1990 „International Exhibition of Miniature Art”, Del Bello Gallery, Toronto, Kanada
 • 1990 „Duchovné iniciatívy”, Bratislava
 • 1987 „Pocta Strednej Európe“, MSPS, Bratislava

Realizácie (výber):

 • 2020 Ilustrácie ku knihe poézie, Ján Štrasser „Otváracie hodiny“ (Básne 1964 – 2020), Vydavateľstvo Modry Peter, Levoča (ISBN: 978-80-89545-93-3)
 • 2018 Grafický list do albumu k 60. narodeninám grafika (Igor Benca)
 • 2008 Grafický list do albumu k 60. narodeninám sochára (Peter Roller)
 • 2006 „Bez názvu“, socha, pieskovec, trvalé umiestnenie – exteriér MÚ MČ Devín
 • 2006 Grafický list do albumu emeritného prezidenta ELIA (John Butler)
 • 2006 Ilustrácie ku knihe poézie, Ján Gavura „Každým ránom si“, Vydavateľstvo Modry Peter, Levoča (ISBN: 80-85515-65-2)
 • 2004 Grafický list do albumu k 60. narodeninám sklára (Štepán Pala)
 • 2003 Grafický list do albumu k 70. narodeninám sochára (Andrej Rudavský)
 • 2002 Grafický list do albumu k 60. narodeninám sochára (Juraj Meliš)
 • 2002 Ilustrácie ku knihe vybranej poézie, Ján Skácel „Banned Man“, Vydavateľ: Modry Peter Publishers Limited, Mississauga, Ontario, Kanada (ISBN: 0-9688720-4-2)
 • 1997 Obálky XXXII. ročníka literárnokritického mesačníka ROMBOID (ISSN 0231-6714)
 • 1997 Obálka a ilustrácie č. 2-3/1997 XXXII. ročníka literárnokritického mesačníka ROMBOID (ISSN 0231-6714)
 • 1992 Grafický list do albumu k 55. narodeninám sochára (Jozef Jankovič)
 • 1992 Grafický list do albumu „In Honor of Koloman Sokol”, VŠVU Bratislava

Prednášky (výber):

 • 2020 „Drawing for Art Conservators“, Accademia di belle arti G. Carrara, Bergamo, Taliansko
 • 2013 „Kresba pre reštaurátorov“, Fakulta umění a designu, Západočeská univerzita v Plzni, ČR
 • 2013 „Od gesta k ploche“, habilitačná prednáška, VŠVU Bratislava
 • 2006 „Selected Conservation Projects in Slovakia”, Slippery Rock University, Slippery Rock, Pennsylvania, USA
 • 2005 „Selected Conservation Projects in Slovakia” School of Art & Design, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA
 • 2005 „Selected Conservation Projects in Slovakia”, University of Houston – Clear Lake, Houston, Texas, USA
 • 2001 „Turčianske Jaseno Conservation Project (V. Plekanec)“ na workshope  „The Influence of Italian Mediaeval Frescos: A Project for their Conservation“, Florencia, Taliansko
 • 2000 „The Academy of Fine Arts and Design and its new Art Institute“,  6. konferencia ELIA, Barcelona, Španielsko
 • 1999 „Department of Conservation and Restoration, AFAD“, Rhode Island School of Design, Providence, Rhode Island, USA
 • 1999 „Department of Conservation and Restoration, AFAD“ Rhode Island School of Design, Providence, Rhode Island, USA, Slippery Rock University, Slippery Rock, Pennsylvania, USA

Členstvo v organizáciách:

 • INDIVISUAL (Slovenská výtvarná únia)
 • Harvard Alumni Association 
 • Slovak Fulbright Alumni Association