Dávid Čársky

Meno
doc. Mgr. Dávid Čársky
Pozícia
Vedúci kabinetu kresby
Učiteľ predmetu kresba
Webová stránka
www.portalvs.sk
Výučba / Úradné hodiny
Streda
13:00 – 17:00 (zimný semester)
Štvrtok
16:00 – 20:00
Piatok
08:00 – 17:00

Prezentácia online:

Dávid Čársky @ webumenia

Dávid Čársky @ artfacts


Predmety:

 • Kresba – reštaurovanie I. – VII.

 

 

 

 


496b, akryl na plátne, 70x50 cm
Dávid Čársky: 496b, akryl na plátne, 70x50 cm, 2009.
600, kombinovaná technika a akrylátový sprej na plátne, 30x25 cm
Dávid Čársky: 600, kombinovaná technika a akrylátový sprej na plátne, 30x25 cm, 2012.
Triptych „614, 615, 616“, akryl na kapa doske upevnenej na plátne, 70x50 cm (3x)
Dávid Čársky: Triptych „614, 615, 616“, akryl na kapa doske upevnenej na plátne, 70x50 cm (3x), 2014.
Diptych „618, 619“, akryl na kapa doske upevnenej na plátne, 80x60 cm (2x)
Dávid Čársky: Diptych „618, 619“, akryl na kapa doske upevnenej na plátne, 80x60 cm (2x), 2014.
Diptych „621, 622“, akryl na tvrdenej polystyrénovej doske upevnenej na latovke, 60x50 cm (2x)
Dávid Čársky: Diptych „621, 622“, akryl na tvrdenej polystyrénovej doske upevnenej na latovke, 60x50 cm (2x), 2015.
„624“, akryl na tvrdenej polystyrénovej doske upevnenej na plátne, 100x80 cm
Dávid Čársky: „624“, akryl na tvrdenej polystyrénovej doske upevnenej na plátne, 100x80 cm, 2015.
„640“, akryl na latovke, 60x45 cm
Dávid Čársky: „640“, akryl na latovke, 60x45 cm, 2018.
Diptych „491b, 492b“, akryl na plátne, 80x60 cm (2x)
Dávid Čársky: Diptych „491b, 492b“, akryl na plátne, 80x60 cm (2x), 2009.

Vzdelanie:

 • 1986 – 1992 VŠVU Bratislava, Katedra grafiky 
 • 1990 – 1991 Art Department, Slippery Rock University of Pennsylvania, USA
 • 1980 – 1982 SUPŠ, Bratislava, Reštaurátorské oddelenie 
 • 1974 – 1978 SUPŠ, Bratislava, Kameňosochárske oddelenie

Akademický a odborný rast:

 • Docent pre predmet „Kresba“, Kabinet kresby, VŠVU Bratislava, 2014 –
 • Dosiahol umelecko-pedagogický titul docent, 2013
 • Vedúci, Kabinet kresby, VŠVU Bratislava, 2008 – 2012, 2012 –
 • Odborný asistent pre predmet „Kresba“, Kabinet kresby, VŠVU Bratislava, 2008 – 2014
 • Visiting Artist and Educator, School of Art & Design, 
 • University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA, 17. okt. – 4. nov. 2005
 • Artist in Residence, Humanities and Fine Arts, 
 • University of Houston – Clear Lake, Houston, Texas, USA, 1. – 30. apríl 2005
 • Prorektor pre zahraničné vzťahy VŠVU, feb. 2000 – feb. 2003
 • Člen rady ELIA (European League of Institutes of the Arts), okt. 2000 – okt. 2002
 • Visiting Professor, Department of Printmaking, Rhode Island School of Design, 
 • Providence, Rhode Island, USA, Wintersession, jan., feb. 1999
 • Odborný asistent pre predmet „Kresba“, Katedra reštaurovania, VŠVU Bratislava, 1995 – 2008
 • Fulbright Scholar, Department of Fine Arts, Graduate School of Arts and Sciences, 
 •  Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA, zimný semester 1994/95
 • Stredoškolský profesor, Kameňosochárske oddelenie, ŠÚV, Bratislava, školský rok 1993/94
 • Instructor, Art Department, Slippery Rock University of Pennsylvania, 
 • Slippery Rock, Pennsylvania, USA, letný semester 1992/93
 • Asistent, Katedra grafiky, VŠVU Bratislava, zimný semester 1992/93
 • Kameňosochár, Cathedral Stoneworks, New York, New York, USA, leto 1991
 • Reštaurátor – kameňosochár, Štátne reštaurátorské ateliéry, Bratislava, 1984 – 1986
 • Povinná vojenská služba, 1982 – 1984
 • Pomocný reštaurátor – kameňosochár, Dielo Bratislava, akcia Dóm Sv. Martina, 1978 – 1980

Účasť na sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, účasť v komisiách (výber):

 • 2017 Člen Jury „2. Międzynarodowe Triennale Rysunku Studenckiego“, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katovice, Poľsko
 • 2017 Workshopy „FIGURAMA 17“ (apríl a október), Kabinet kresby, VŠVU, Bratislava
 • 2016 Člen komisie „Cena Egona Schieleho za figurální kresbu“, Hospital Kuks, Kuks, ČR
 • 2016 Workshop „FIGURAMA 16“, Kabinet kresby, VŠVU, Bratislava
 • 2015 Workshop „FIGURAMA 15“, Kabinet kresby, VŠVU, Bratislava
 • 2014 Medzinárodné maliarske sympózium „Paradiso Art Colony“, Art Gallery Paradiso, Rab, Chorvátsko
 • 2014 Workshop „FIGURAMA 14“, Kabinet kresby, VŠVU, Bratislava
 • 2013 Workshop „FIGURAMA 13“, Kabinet kresby, VŠVU, Bratislava
 • 2013 Sympózium „FIGURAMA 13“, Ústav umění a designu, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, ČR
 • 2012 Workshop „FIGURAMA 12“, Kabinet kresby, VŠVU, Bratislava
 • 2011 Medzinárodné maliarske sympózium „Czas i miejsce dla sztuki”, Osieki, Poľsko
 • 2011 Workshop „FIGURAMA 11“, Kabinet kresby, VŠVU, Bratislava
 • 2010 Sympózium „FIGURAMA 10“, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici
 • 2010 Medzinárodný workshop „FIGURAMA 10“, Kabinet kresby, VŠVU, Bratislava
 • 2010 Sympózium „FIGURAMA 10“, Ústav umění a designu, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, ČR
 • 2009 Workshop japonskej kaligrafie (majster Seijiro Tanawaka), VŠVU, Bratislava
 • 2009 Workshop „FIGURAMA 09, Škola obrazem – Comenius, Orbis Pictus - Comenius“, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, ČR
 • 2008 Workshop „FIGURAMA 08“, VŠVU Bratislava
 • 2007 ICOM-CC Working Group on Education and Training in Conservation, Academy of Fine Arts Vienna, Viedeň, Rakúsko
 • 2007 „Higher Education Forum“, Organizátori: The Embassy of the USA, J. W. Fulbright Commission; Univerzitná knižnica, Bratislava
 • 2007 Workshop „FIGURAMA 07“, VŠVU Bratislava
 • 2006 Medzinárodné sochárske sympózium „Socha a priestor“, Devín
 • 2006 Workshop „FIGURAMA 06“, VŠVU Bratislava
 • 2005 „A New Quest for Democracy“, medzinárodná konferencia, MZV SR, Bratislava 
 • 2005 Solar Plate Printing Workshop, FLATBED Press, Austin, Texas, USA
 • 2004 „From Masaccio to Marini, Heritage of Figurative Visual Art", workshop, Florencia, Taliansko
 • 2002 Seminár „Quality Assurance in Higher Arts Education”, Organizátori: AEC, ELIA, Hogeschool Gent; Hudobná fakulta AMU, Praha, ČR
 • 2002 „Cómhar“, ELIA (European League of Institutes of the Arts), Biennial Conference, Dublin, Írsko
 • 2004 IV. ročník výtvarného sympózia – „Malý formát – Hodonín“ pre odbor maľba, Hodonín, ČR 
 • 2001 Medzinárodné maliarske sympózium „Velký formát“, Valtice, ČR 
 • 2001 Medzinárodné maliarske sympózium „Umenie v kúpeľoch“, Turčianske Teplice
 • 2001 „Will Higher Arts Education Survive 2009?“  Thematic Network Symposium on the Bologna Declaration, Gent, Belgicko 
 • 2001 „The Influence of Italian Mediaeval Frescos: A Project for their Conservation", workshop, Florencia, Taliansko
 • 2000 „The Challenge of Liberal Education in the 21st Century”, Artes Liberales Conference, Varšava, Poľsko
 • 2000 „A bounty, boundless as the sea" Art's Generosity, ELIA Biennial Conference, Barcelona, Španielsko
 • 2000 Seminár „Crossing Borders“ The Tasks Facing the Arts and Education, ELIA, Goethe Institut, Bukurešť, Rumunsko
 • 1994 „Summer Seminar on European Integration“, College of Europe, Brugy, Belgicko

Granty, štipendiá, ceny (výber):

 • 2020 Tvorivé štipendium, Fond na podporu umenia
 • 2012 Cena slovenskej výtvarnej únie, 4. Bienále voľného výtvarného umenia 2012
 • 2005 Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA
 • 1996 Tvorivé štipendium Nadácie Mikuláša Galandu
 • 1996 Grant štátneho fondu kultúry Pro Slovakia
 • 1995 Štipendium Fondu výtvarných umení
 • 1994/95 Fulbright Award, Department of Fine Arts, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA
 • 1993 Štipendium talianskej vlády, Perugia, Taliansko

Zastúpenie vo verejných i súkromných zbierkach:

 • Kysucká galéria Čadca
 • Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany, ČR
 • Zbierka Guanlan International Print Triennial, Guanlan, Čína
 • Group Two Architecture, Austin, Texas, USA
 • Oravská galéria v Dolnom Kubíne
 • Siemens s.r.o., Bratislava
 • Umelecká zbierka Slovenskej sporiteľne, Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Turčianske Teplice
 • Galéria Artotéka, GOZA, Bratislava
 • Zbierka obrazov zo sympózií „Velký formát“, Valtice, ČR
 • Městský úřad Hodonín, ČR
 • Slippery Rock University, Pennsylvania, USA
 • University of Houston – Clear Lake, Houston, Texas, USA
 • Collection of the Kyoto International Woodprint Association (KIWA), Kjóto, Japonsko
 • Súkromné zbierky (Slovensko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Švédsko, USA)

Samostatné výstavy a výstavy vo dvojici (výber):

 • 2018 „Proporcia”, Galéria 19, Bratislava
 • 2016 „Dávid Čársky, Oleg Fintora”, (s Olegom Fintorom), Galéria STATUA, Bratislava
 • 2013 „Farbe im Raum, Monochromie“, Kunstverein Kulturaxe (s Jánom Feketem), Viedeň, Rakúsko
 • 2012 „Überragungen, Raumdimensionen”, Kunstverein Kulturaxe (s Jánom Feketem), Viedeň, Rakúsko
 • 2011 „Dávid Čársky“, Galéria SUMEC, Bratislava
 • 2008 „Maľba“, Oravská galéria v Dolnom Kubíne (s Marekom Ormandíkom)
 • 2007 „Monochrómy“, Galéria GUBA, Bratislava
 • 2006 „Maľba“, Galéria Artotéka (GOZA), Bratislava
 •  2005 School of Art & Design, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA
 •  2005 University of Houston – Clear Lake, Houston, Texas, USA
 •  2004 Galéria, Múzeum mincí a medailí - NBS, Kremnica
 • 2003 Misia Slovenskej republiky pri Európskych spoločenstvách, Brusel, Belgicko
 • 2000 „Duch gesta II“, Galéria, Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
 • 2000 „Duch gesta II“, Galéria, Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica
 • 1997 „Duch gesta“, Galéria, Hoechst Biotika, s.r.o., Martin

Kolektívne výstavy (výber):

 • 2019 „In Honor of Koloman Sokol”, Martha Gault Art Gallery, Slippery Rock University, Slippery Rock, Pennsylvania, USA
 • 2019 „ARTELERIE 19”, Galeria Wertykalna, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katovice, Poľsko
 • 2018 „Join the Dots / Unire le distanze“, Salone degli Incanti, Terst, Taliansko
 • 2018 „Himmel und Erde“, Bubán, Čársky, Fekete; Studiogalerie KuturAXE, Viedeň, Rakúsko
 • 2016 „ARTELERIE 16”, Rondo Sztuki Gallery, Katovice, Poľsko
 • 2015 „IMMER WIEDER BILDER“, Stano Bubán, Dávid Čársky, Ján Fekete, Kunstverein Kulturaxe, Viedeň, Rakúsko
 • 2015 „SONDA“, Galerija Matice hrvatske, Záhreb, Chorvátsko
 • 2015 „ARTELERIE 2015“, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, ČR
 • 2015 „REZERVOVANÉ PRE BUDÚCNOSŤ / RESERVED FOR FUTURE“, Výstava pri príležţitosti 50. výročia vzniku Oravskej galérie, Oravská galéria, Dolný Kubín
 • 2015 „124. jesenná aukcia výtvarných diel“, prezentačná výstava, SOGA, aukčná spoločnosť, Bratislava
 • 2015 „85 rokov SUR.ŠUP.ŠÚV“, Výstava k 85. výročiu založenia školy, ZOYA MUSEUM ELESKO, Modra
 • 2015 „PF 2015 pre Kolomana Sokola“, Kultúrne centrum Diera do sveta, Liptovský Mikuláš
 • 2015 „PF pre Kolomana Sokola 2005 - 2014“, Výber z desiatich ročníkov projektu, Galéria Rumansky Art Centre, Liptovský Mikuláš
 • 2015 „REFLEXIE III.“, Art Galéria mesta Prievidza, Prievidza
 • 2014 „A CELEBRATION OF ART“, Galerija Makek, Záhreb, Chorvátsko
 • 2014 „SLOVENSKÁ KRESBA / SLOVAK DRAWING“, Smetanovy sady před SVK PK, Plzeň, sprievodná akcia BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 2014, Plzeň, ČR
 • 2014 „7. Rokycanské bienále grafiky“, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany, ČR
 • 2014 „PF 2014 pre Kolomana Sokola“, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
 • 2014 „Abstraktná maľba a objekty“, Galéria Art Capital, Bratislava
 • 2014 „ARTELERIE 2014“, GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora, ČR
 • 2013 „PF 2013 pre Kolomana Sokola“, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
 • 2013 „5 x 7”, AMOA-Arthouse at the Jones Center, Austin, Texas, USA
 • 2013 „ARTELERIA 2013“, Dom umenia, NOC, Bratislava
 • 2013 „Tri ceny”, výstava laureátov 4. BVVU 2012, Galéria SVÚ, Bratislava
 • 2012 „POST-visual“, Galerie S.V.U. MÁNES DIAMANT, Praha, ČR
 • 2012 „POSTGRAFIKA – PLZEŇ“, Český rozhlas Plzeň, Plzeň, ČR
 • 2012 „4. Bienále voľného výtvarného umenia 2012”, Dom umenia, NOC, Bratislava
 • 2012 „6. Rokycanské bienále grafiky“, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany, ČR
 • 2012 „CZAS I MIEJSCE DLA SZTUKI”, Osieki 1998 – 2011, Slovenský inštitút vo Varšave, Varšava, Poľsko
 • 2012 „OSEM“, Slovenský inštitút v Moskve, Moskva, Rusko
 • 2012 „INTERSALON AJV 2012“, Sladovna Písek, Písek, ČR
 • 2012 „ARTELERIE 2012“, Terminál 2, Letiště Praha, a. s., Praha, ČR
 • 2012 „FREEGENERATION“, Danna Center Gallery, Southern Graphics Conference, New Orleans, Louisiana, USA
 • 2012 „Hommage à Markus Prachensky“, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava
 • 2012 „NYOLC“, Slovenský inštitút v Budapešti, Budapešť, Maďarsko
 • 2012 „PF 12 pre Kolomana Sokola“, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
 • 2012 „ARTELERIE 2012“, Fakulta architektury, ČVUT, Praha, ČR
 • 2012 „Five x Seven SPLURGE“, Arthouse at The Jones Center, Austin, Texas, USA
 • 2012 „NAJLEPSZE PRACE BIENNALE RYSUNKU PILZNO 2010“, Muzeum Architektury we Wroclawiu, Wroclaw, Poľsko
 • 2011 „Najlepšie diela Bienále kresby Plzeň 2010“, Galéria SVU, Bratislava
 • 2011 „Súčasná slovenská grafika 17.“, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
 • 2011 „1st International Biennial of Drawing and Graphic Arts“, Györ, Maďarsko
 • 2011 „OTTO“, Slovenský inštitút v Ríme, Rím, Taliansko
 • 2011 „Guanlan International Print Biennial“, Guanlan Museum, Shenzen, Čína 
 • 2011 „Five x Seven On the Road: Dallas“, Talley Dunn Gallery, Dallas, Texas, USA
 • 2011 „Czas i miejsce dla sztuki”, Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku, Gdaňsk, Poľsko
 • 2011  „Výstava galérie GIK“, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava
 • 2011 „Five x Seven Art SPLURGE“, Arthouse at The Jones Center, Austin, Texas, USA
 • 2011 „Eastern European Printmakers Today“, Brickbottom Gallery, Somerville, Massachusetts, USA
 • 2011 „ARTELERIE 2011“, Fakulta architektury, ČVUT, Praha, ČR
 • 2011 „PF 11 pre Kolomana Sokola“, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
 • 2011 „GRAFIKA“, Trenčianske múzeum Trenčín
 • 2010 „Hranice geometrie“, Dom umenia, NOC, Bratislava
 • 2010 „PF 10 pre Kolomana Sokola“, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
 • 2010 „FIGURAMA 10“, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
 • 2010 „3. bienále voľného výtvarného umenia 2010”, Dom umenia, NOC, Bratislava
 • 2010 „REFLEXIE II. výber“, Kysucká galéria – kaštieľ v Oščadnici
 • 2010 „SOUČASNÁ SLOVENSKÁ GEOMETRIE 1“, Galerie města Plzně, Plzeň, ČR
 • 2010 „FIGURAMA 10“, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, ČR
 • 2010 „FIGURAMA 10“, SALA ARZOBISPO MAYORAL, City Hall, Valencia, Španielsko
 • 2010 „FIGURAMA 10“, Avalon Business Centre, Plzeň, ČR
 • 2010 „POSTprint“, Městské museum Králiky, Králiky, ČR
 • 2010 „5x7 Art SPLURGE“, Whitley Building, 301 Brazos Street, Austin, Texas, USA
 • 2010 „5x7 On the Road: DALLAS“, Dunn and Brown Contemporary, Dallas, Texas, USA
 • 2010 „Výstava ôsmich pedagógov VŠVU“, Slovenský inštitút v Berlíne, Berlín, Nemecko
 • 2010 „VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010“, Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň, ČR
 • 2010 „5. Bienále grafiky Rokycany“, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany, ČR
 • 2010 „FRAGILE ETERNITY“, Ateliers Pro Arts, Budapešt, Maďarsko
 • 2010 „Výber z 3. Bienále voľného výtvarného umenia 2010”, Galéria S.V.U. Mánes DIAMANT, Praha, ČR
 • 2010 „Bzenecký výtvarný podzim 2010“, Zámok Bzenec, Bzenec, ČR
 • 2010 „In Wahrheit bin ich niemals glücklich... Ich suche immer weiter.”, Atelier KulturAXE, Viedeň, Rakúsko
 • 2009 „V priestore a v čase“, Mirbachov palác, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
 • 2009 „5x7 On The Road: Dallas“, Dunn and Brown Contemporary, Dallas, Texas, USA
 • 2009 „5x7 On The Road: Houston“, Inman Gallery, Houston, Texas, USA
 • 2009 „5x7 Art Splurge & Exhibition“, Arthouse at The Jones Center, Austin, Texas, USA
 • 2009 „FIGURAMA 09, Škola obrazem – Comenius, Orbis Pictus - Comenius“, Staromestská radnica, Praha, ČR
 • 2009 „FIGURAMA 09, Škola obrazem – Comenius, Orbis Pictus - Comenius“, Univerzitní centrum Univerzity Tomáše Bati, Zlín, ČR
 • 2009 „FIGURAMA 09, Orbis Pictus – Comenius“, Hol Sali Wielkiej Centrum Kultury „Zamek“, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Poznaň, Poľsko
 • 2009 „FIGURAMA 09, Orbis Pictus – Comenius Project“, European Commission Berlaymont, Brusel, Belgicko
 • 2009  „Bzenecký výtvarný podzim“, Zámok Bzenec, Bzenec, ČR
 • 2009 „Malý formát 2000-2008“, Záhorská galéria, Senica
 • 2009 „Príbehy geometrie“, ViaGaléria, Bratislava
 • 2009 „Umenie tolerancie“, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava
 • 2009 „Kleines Format 2000-2008“, Die Blau-gelbe Viertelsgalerie,
 •  Der Kunstverein Mistelbach, Mistelbach, Rakúsko
 • 2009 „Forty Years Later: 1969-2009.”, Martha Gault Gallery, Slippery Rock University, Slippery Rock, Pennsylvania, USA
 • 2009 „Guanlan International Print Biennial“, Guanlan Museum, Shenzen, Čína 
 • 2009 „Plošné miery“, Výstavná sieň SVÚ, Bratislava
 • 2009 „PF pre Kolomana Sokola“, CentrumKolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
 • 2008 „Velký formát“, Galerie ARS, Brno, ČR
 • 2008 „Velký formát“, Městské divadlo Zlín, Zlín, ČR
 • 2008 „Hranice geometrie“, Galéria Z, Bratislava
 • 2008 „Výběr z II. Ročníku bienále výtvarného umění Slovenské výtvarné unie“, Galéria S.V.U. Mánes DIAMANT, Praha, ČR
 • 2008 „Bienále voľného výtvarného umenia 2008“, Výstavná sieň SVÚ, Bratislava
 • 2008 „5 x 7 Art Splurge & Exhibition“, Arthouse at The Jones Center, Austin, Texas, USA
 • 2008 „five x seven - On The Road: Houston“, INMAN GALLERY, Houston, Texas, USA
 • 2008 „five x seven - On The Road: Dallas“, Dunn and Brown Contemporary, Dallas, Texas, USA
 • 2008 „6. slowakische Künstler aus Bratislava“, Modern Art Galerie Nikola Vujasin, Viedeň, Rakúsko 
 • 2008 „VI. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2008“, Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň, ČR
 • 2008  „MONA LISA 2006“, LA GALERIE SEMA, Viaduc des Arts, Paríž, Francúzsko
 • 2008  „Figurama 07“, Dom umenia, NOC, Bratislava
 • 2008   „5x7 Art Splurge and Exhibition”, Arthouse at the Jones Center, Austin, Texas, USA
 • 2008 „Zarobljenici umjetnosti”, Muzej Republike Srpske, Banja Luka, Bosna Hercegovina
 • Umjetnička galerija kraljice Katarine Kosača, Mostar, Bosna Hercegovina
 • 2008 „ARS TOTUM REQUIRIT HOMINEM”, Umjetnička galerija kraljice Katarine Kosača, Mostar, Bosna
 • 2008  „PF 08 pre Kolomana Sokola“, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
 • 2007  „Umenie 2007 – Interpretácia skutočnosti“, Celoslovenská výstava maľby, grafiky a plastiky, Dom umenia, NOC, Bratislava
 • 2007 „Bzenecký výtvarný podzim 2007”, III. ročník, Zámok Bzenec, ČR
 • 2007 „five x seven, On the Road: Dallas“, Conduit Gallery, Dallas, Texas, USA 
 • 2007 „GRAFIX 2007 - klasické grafické techniky”, Bienále grafiky, Městské muzeum a galerie Břeclav, ČR
 • 2007 „FARBEN, FORMEN, LINIEN”, Galéria Slovenského inštitútu, Berlín, Nemecko
 • 2007 „5x7 Art Splurge and Exhibition”, Arthouse at the Jones Center, Austin, Texas., USA
 • 2007 „MONA LISA 2006“, Allegretti Contemporanea, Palazzo Bertalazone di San Fermo, Turín, Taliansko
 • 2007 „PF 07 pre Kolomana Sokola“, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
 • 2007  „KAŽDÝ DEN NOVÁ MONA“, Galéria Michalský dvor, Bratislava
 • 2007 „MONA LISA 2006“, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Znojmo, ČR
 • 2007 „MONA LISA 2006“, Hřbitovní kostel Panny Marie, Vyškov, ČR
 • 2007 „5th KIWA Exhibition” , Kyoto Municipal Museum, Kjóto, Japonsko 
 • 2007 „Mona Lisa 500 Years Later“, Gallery North, Európsky parlament Štrasburg, Francúzsko
 • 2006 „5x7 2006 Art Splurge and Exhibition“, Finesilver Gallery, Houston, Texas, USA
 • 2006 „5x7 2006 Art Splurge and Exhibition“, Dunn & Brown Contemporary, Dallas, Texas, USA
 • 2006 „Bienále voľného výtvarného umenia“, Výstavná sieň SVÚ, Bratislava 
 • 2006 „Mona Lisa 2006“, Nosticův palác, Praha, ČR
 • 2006 „Mona Lisa 2006“, Nová radnice města Brna, Brno, ČR
 • 2006 „5x7 Art Splurge and Exhibition”, Arthouse at the Jones Center, Austin, Texas, USA 
 • 2006 „5x7 Art Splurge and Exhibition”, Finesilver Gallery, Houston, Texas, USA
 • 2006 „5x7 Art Splurge and Exhibition”, Dunn & Brown Contemporary, Dallas, Texas, USA
 • 2005 „5x7 Art Splurge and Exhibition”, Arthouse at the Jones Center, Austin, Texas, USA
 • 2005 „5x7 Art Splurge and Exhibition”, Conduit Gallery, Dallas, Texas, USA
 • 2004 Členská výstava Spolku grafikov, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš
 • 2003 „Súčasná slovenská grafika XV”, Štátna galéria v Prešove
 • 2002 „Súčasná slovenská grafika XV”, Štátna galéria Banská Bystrica
 • 2002 „Big Butter”, Martha Gault Gallery, Slippery Rock University, Pennsylvania, USA
 • 2001 „Záhada granátového jablka“, Caffe Art Gallery – Galéria MM, Piešťany
 • 2001 „Umenie v kúpeľoch”, Turčianska galéria Martin
 • 2001 „Umenie v kúpeľoch”, Slovenské liečebné kúpele, a.s., Turčianske Teplice
 • 2001 „Súčasná slovenská grafika”, Galerie Hollar, Praha, ČR
 • 2001 „Slovenská grafika”, SNM - Etnografické múzeum v Martine
 • 2000  „Salón kresby, výber”, Kysucká galéria Čadca
 • 1999  „Salón kresby”, Považská galéria umenia v Žiline
 • 1999 „Súčasná slovenská grafika XIV”, Štátna galéria Banská Bystrica
 • 1998 „Slovenské umenie dneška”, Dom umenia, Bratislava
 • 1998 „Slowakische Kunst Heute”, Galerie der Künstler, Mníchov, Nemecko
 • 1997 „Súčasná slovenská grafika ‘96”, Dom umenia, Bratislava
 • 1996 „Výtvarné paralely“, Dom umenia, Bratislava
 • 1996 „Súčasná slovenská grafika XIII”, Štátna galéria Banská Bystrica
 • 1994 „International Print Triennial – Cracow ’94”, Krakov, Poľsko
 • 1992  Členská výstava Spolku grafikov, Neusiedl am See, Rakúsko
 • 1992 Študentská výstava, Galerie der Kunststudenten, Viedeň, Rakúsko
 • 1992 „In Honor of Koloman Sokol”, Galéria Médium, Bratislava
 • 1992 „Concours de fresques”, Place de l'Ange, Namur, Belgicko
 • 1991 „Andy Warhol v kraji svojich rodičov”, MMURW, Medzilaborce
 • 1991 „Coup de Lune”, Musée de la Poste, Paríž, Francúzsko
 • 1990 „International Exhibition of Miniature Art”, Del Bello Gallery, Toronto, Kanada
 • 1990 „Duchovné iniciatívy”, Bratislava
 • 1987 „Pocta Strednej Európe“, MSPS, Bratislava

Realizácie (výber):

 • 2020 Ilustrácie ku knihe poézie, Ján Štrasser „Otváracie hodiny“ (Básne 1964 – 2020), Vydavateľstvo Modry Peter, Levoča (ISBN: 978-80-89545-93-3)
 • 2018 Grafický list do albumu k 60. narodeninám grafika (Igor Benca)
 • 2008 Grafický list do albumu k 60. narodeninám sochára (Peter Roller)
 • 2006 „Bez názvu“, socha, pieskovec, trvalé umiestnenie – exteriér MÚ MČ Devín
 • 2006 Grafický list do albumu emeritného prezidenta ELIA (John Butler)
 • 2006 Ilustrácie ku knihe poézie, Ján Gavura „Každým ránom si“, Vydavateľstvo Modry Peter, Levoča (ISBN: 80-85515-65-2)
 • 2004 Grafický list do albumu k 60. narodeninám sklára (Štepán Pala)
 • 2003 Grafický list do albumu k 70. narodeninám sochára (Andrej Rudavský)
 • 2002 Grafický list do albumu k 60. narodeninám sochára (Juraj Meliš)
 • 2002 Ilustrácie ku knihe vybranej poézie, Ján Skácel „Banned Man“, Vydavateľ: Modry Peter Publishers Limited, Mississauga, Ontario, Kanada (ISBN: 0-9688720-4-2)
 • 1997 Obálky XXXII. ročníka literárnokritického mesačníka ROMBOID (ISSN 0231-6714)
 • 1997 Obálka a ilustrácie č. 2-3/1997 XXXII. ročníka literárnokritického mesačníka ROMBOID (ISSN 0231-6714)
 • 1992 Grafický list do albumu k 55. narodeninám sochára (Jozef Jankovič)
 • 1992 Grafický list do albumu „In Honor of Koloman Sokol”, VŠVU Bratislava

Prednášky (výber):

 • 2020 „Drawing for Art Conservators“, Accademia di belle arti G. Carrara, Bergamo, Taliansko
 • 2013 „Kresba pre reštaurátorov“, Fakulta umění a designu, Západočeská univerzita v Plzni, ČR
 • 2013 „Od gesta k ploche“, habilitačná prednáška, VŠVU Bratislava
 • 2006 „Selected Conservation Projects in Slovakia”, Slippery Rock University, Slippery Rock, Pennsylvania, USA
 • 2005 „Selected Conservation Projects in Slovakia” School of Art & Design, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA
 • 2005 „Selected Conservation Projects in Slovakia”, University of Houston – Clear Lake, Houston, Texas, USA
 • 2001 „Turčianske Jaseno Conservation Project (V. Plekanec)“ na workshope  „The Influence of Italian Mediaeval Frescos: A Project for their Conservation“, Florencia, Taliansko
 • 2000 „The Academy of Fine Arts and Design and its new Art Institute“,  6. konferencia ELIA, Barcelona, Španielsko
 • 1999 „Department of Conservation and Restoration, AFAD“, Rhode Island School of Design, Providence, Rhode Island, USA
 • 1999 „Department of Conservation and Restoration, AFAD“ Rhode Island School of Design, Providence, Rhode Island, USA, Slippery Rock University, Slippery Rock, Pennsylvania, USA

Členstvo v organizáciách:

 • INDIVISUAL (Slovenská výtvarná únia)
 • Harvard Alumni Association 
 • Slovak Fulbright Alumni Association