Barbora Němečková

Meno
Mgr. art. Barbora Němečková, ArtD.
Pozícia
Odborná asistentka (materská dovolenka)

Predmety:

  • Historické fotografické techniky I., II.
  • Technológia historickej fotografie I., II.
  • Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri a fotografie

Školiteľ:

  • prof. Boris Kvasnica, akad. mal.

Doktorandská téma:

  • Identifikácia, reštaurovanie a konzervovanie fotomechanických techník