Barbora Němečková

Meno
Mgr. art. Barbora Němečková, ArtD.
Pozícia
Odborná asistentka (materská dovolenka)

Prezentácia online:

---


Predmety:

  • Úvod do reštaurovania II.
  • Technogická kópia II., VI.

 

 

 

 

 

Školiteľ:

  • prof. Boris Kvasnica, akad. mal.

Doktorandská téma:

  • Identifikácia, reštaurovanie a konzervovanie fotomechanických techník