Alena Gregor Očkaiová

Meno
Mgr. Alena Gregor Očkaiová
Pozícia
Tajomníčka katedier – Fotografia a nové médiá, Intermédiá, Úžitkové umenie, Kabinet kresby, Digitálne umenia
Oddelenie
Tajomníčky katedier