Vedenie

Kontaktné informácie na vedúce osoby školy.

Rektorka

Kancelária rektorky

Prorektor pre investičnú činnosť

Prorektorka pre štúdium

Prorektorka pre grantovú a projektovú činnosť

Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu

Kvestorka

Kancelária kvestorky