Vedenie

Kontaktné informácie na vedúce osoby školy.

Rektorka

Kancelária rektorky

Prorektor pre investičnú činnosť

Prorektor pre štúdium

Prorektor pre grantovú a projektovú činnosť

Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu

Prorektorka pre vedecký a umelecký výskum

Kvestor

Sekretariát kvestora