Korešpondenčná adresa

Presná adresa VŠVU

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo námestie 18
814 37 Bratislava 1
Slovenská republika