Budovy

Vysoká škola výtvarných umení sa nachádza v troch budovách na území Bratislavy.

Budova na Hviezdoslavovom námestí

V budove na Hviezdoslavovom námestí sídlia:

 • Rektorát
 • Akademická knižnica
 • Katedra architektonickej tvorby
 • Katedra maliarstva
 • Katedra teórie a dejín umenia

Kontakt:

Hviezdoslavovo námestie 18
Bratislava

Dopravné spojenie:

 • Električky:

4 (Zlaté Piesky > Dúbravka) – výstupná zastávka Nám. Ľ. Štúra
4 (Dúbravka > Zlaté Piesky) – výstupná zastávka Nám. Ľ. Štúra

 • Autobusy:

50 (Petržalka > Nové Mesto) – výstupná zastávka Most SNP
70 (P. Biskupice <> Staré Mesto) – výstupná zastávka Most SNP

Budova na Drotárskej ceste

V budove na Drotárskej ceste sídlia:

 • Katedra fotografie a nových médií
 • Katedra grafiky a iných médií
 • Katedra intermédií
 • Katedra dizajnu
 • Katedra reštaurovania
 • Katedra socha, objekt, inštalácia
 • Katedra textilnej tvorby
 • Katedra úžitkového umenia
 • Katedra vizuálnej komunikácie
 • Kabinet kresby

Kontakt:

Drotárska cesta 44
Bratislava

Dopravné spojenie:

 • Trolejbusy:

44 (Koliba <> Staré Mesto) – výstupná zastávka Búdková
47 (Ružinov <> Patrónka) – výstupná zastávka Búdková

Budova na Koceľovej ulici

Najmenšia budova VŠVU je sídlom Ateliéru mal+by Katedry maliarstva.

Kontakt:

Koceľova ulica 23
Bratislava

Dopravné spojenie:

 • Trolejbusy:

71 (Hlavná stanica <> Dolné Hony) – výstupná zastávka Saleziáni
60 (Trnávka <> Staré mesto) – výstupná zastávka Saleziáni
47 (Ružinov <> Patrónka) – výstupná zastávka Saleziáni
49 (Kramáre <> Ružinov) – výstupná zastávka Saleziáni

 • Autobusy:

50 (Petržalka <> Nové mesto) – výstupná zastávka Trhovisko
68 (Petržalka <> Trnavské mýto) – výstupná zastávka Trhovisko

 • Električky:

9 (Ružinov <> Karlova Ves) – výstupná zastávka Saleziáni