Zahraničné oddelenie

Koordinuje a metodicky usmerňuje aktivity školy v oblasti medzinárodnej spolupráce, organizačne a administratívne zabezpečuje výberové konania na pobyty študentov v zahraničí nielen v rámci programu Erasmus+, ale aj na základe bilaterálnych dohôd.