Referát verejného obstarávania

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave prostredníctvom referátu verejného obstarávania.