Ekonomické oddelenie

Učtáreň, pokladňa, evidencia majetku, rozpočet

Kontakt

Ekonomické oddelenie

Adresa
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Mapa
Mapa

Pracovníci