Podpora ukrajinských študentov a študentiek

Fond solidarity VŠVU - transparentný účet, ktorý vznikol kvôli pandemickej situácii, sa teraz sústredí na podporu nielen našich ukrajinských študentov a študentiek, ale aj tých, ktorí/é prídu ku nám študovať v najbližšom období.

Číslo účtu:

SK38 0900 0000 0051 7411 1336

Slovenská sporiteľňa, a. s. (SLSP)


Okrem základných potrieb sa im budeme snažiť čo najviac uľahčiť prechod do slovenského akademického prostredia. Doplnia ho aj ďalšie zdroje, ktoré máme k dispozícii. Aktívne sa snažíme riešiť tiež situáciu našich absolventov a absolventiek a hľadáme spôsoby, aby mohli počas vojnového stavu zostať na Slovensku. 

V prípade akýchkoľvek informácií či ponuky pomoci (ubytovanie, transport, materiálna pomoc, atď.) nás kontaktujte na

Text vyhlásenia k situácii na Ukrajine

Priamy odkaz na účet:
https://www.transparentneucty.sk
/#/ucet/SK3809000000005174111336

Účet je transparentný, na webe SLSP si môžete overiť vklady. Účet je napísaný na fyzickú osobu – na rektorku VŠVU. Disponovať ním môžu dvaja ľudia: rektorka Koklesová a prorektor Benčík. Kontrolným orgánom účtu, ktorý má prístup aj na internetbanking, sú kolegovia s AS VŠVU Juraj Blaško a Palo Macho a študent z AS VŠVU Lukáš Mráz. Výpisy z účtu budú každý mesiac vytlačené a archivované. Každý z akademickej obce, kto prejaví záujem o nahliadnutie do výpisov, môže tak urobiť na rektoráte VŠVU.