Rezidencia v Paríži

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave sa ako prvá vysoká škola v regióne stala partnerom Cité internationale des arts, medzinárodného centra pre umelecké rezidencie v Paríži. V spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži budú každoročne vysielať do Francúzska niekoľko rezidentiek či rezidentov.

Cité internationale des arts v Paríži je najväčším centrom umeleckých rezidencií na svete, aktívnym už od roku 1965. Spolupracuje s vyše stotridsiatimi francúzskymi a zahraničnými organizáciami, ktoré sem vysielajú stovky umelkýň a umelcov z celého sveta. Rezidentom a rezidentkám sú k dispozícii ateliéry v dvoch budovách - v štvrtiach Marais a Montmartre, rovnako ako aj pomoc pri kariérnom rozvoji či nadväzovaní profesionálnych kontaktov.

VŠVU sa stala jedným z partnerov Cité internationale des arts, čo jej umožní vysielať slovenské umelkyne a umelcov na trojmesačné pobyty do Paríža. Na príprave a organizácii rezidencií VŠVU spolupracuje so Slovenským inštitútom v Paríži, ktorý tento projekt inicioval a bude jeho aktívnym partnerom.

Podpisovanie dohody

“Podľa mňa je pre školu nesmierne dôležité, aby sa neuzatvárala do svojho vnútra, aby vnímala potreby doktorandov a absolventov umeleckých škôl. Mať ateliér v Paríži je samozrejme mimoriadne prestížna vec, ale oveľa dôležitejšie je, aby škola mala oveľa širší presah do umeleckej obce, aby vytvárala podmienky pre rast a napredovanie našich absolventov. Spevňuje sa tak naša vernosť vo vzťahoch”, hodnotí nový projekt rektorka VŠVU Bohunka Koklesová.

“Okrem toho, že je to pre umelca výborná skúsenosť, je to aj úžasná príležitosť presadiť a ukázať sa. Francúzski galeristi a zberatelia si konečne začínajú byť vedomí kvality, ktorú doma máme a nehovoria už iba o najznámejších menách. Exkluzívne zastúpenie podpísali okrem umelcov strednej generácie už aj mladí výtvarníci a čerství absolventi umeleckých škôl”, dodáva Jakub Urik, riaditeľ Slovenského inštitútu v Paríži.

Podmienkou pre výber uchádzača alebo uchádzačky o rezidenciu bude okrem predloženia projektu aj absolvovanie štúdia na VŠVU či aktuálne štúdium na doktorandskom stupni. Vek a výtvarná technika nebudú rozhodujúce - do otvorenej výzvy sa budú môcť prihlásiť výtvarné umelkyne/umelci, ako aj dizajnérky/dizajnéri i architektky/architekti všetkých vekových kategórií.

Sledujte naše sociálne siete a webovú stránku, kde čoskoro uverejníme otvorenú výzvu na prvú rezidenciu, ktorá by sa mala uskutočniť už v druhej polovici tohto roka.


https://www.citedesartsparis.net/
mzv.sk/web/pariz
mzv.sk/web/siparis/domov