Spolupráca na základe bilaterálnych dohôd

Partnerské školy na základe bilaterálnych dohôd v akad. roku 2024/2025

VŠVU neposkytuje grant. O grant môže študent žiadať napr. cez SAIA; NŠP, nadácie, atď.


HKB Bern Academy of the Arts, Bern, Švajčiarsko
2 miesta, B+M
Fine arts, dizajn, vizuálna komunikácia
Študent VŠVU dostane príspevok na pokrytie nákladov od prijímajúcej organizácie, financovaných Swiss-European Mobility Programom - SEMP)


HEAD Geneve, Ženeva, Švajčiarsko
2 miesta, B+M
Dizajn, Fine arts
Študent VŠVU dostane príspevok na pokrytie nákladov od prijímajúcej organizácie, financovaných Swiss-European Mobility Programom - SEMP)


Zurich University of the Arts (ZHDK), Zurich, Švajčiarsko
1 miesto, B+M
Fine Arts
Študent VŠVU dostane príspevok na pokrytie nákladov od prijímajúcej organizácie, financovaných Swiss-European Mobility Programom - SEMP)


Center for Environmental Planning and Technology (CEPT), Ahmedabad, India
2 miesta, B+M
architektúra
Študent VŠVU dostane finančný príspevok od prijímajúcej inštitúcie


Lviv National Academy of Arts, Lvov, Ukrajina


Kyiv National Academy of Fine Art and Architecture (NAFAA), Kyjev, Ukrajina


Kharkiv State Academy of Design and Arts (KSADA), Charkov, Ukrajina


Kontakt

 

Skratky:

B = bakalárske štúdium

M = magisterské štúdium

D = doktorandské štúdium