Program CEEPUS

VŠVU je zapojená do programu CEEPUS. Katedra textilnej tvorby ma aktívnu sieť SI-217 s viacerými univerzitami.

Univerzita v Maribore/University of Maribor, Slovinsko

Univerzita v Sarajeve/University of Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Univerzita v Banja Luka/University of Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Univerzita v Bihać/University of Bihać, Bosna a Hercegovina

Technická univerzita v Liberci/Technical University of Liberec, Česká Republika

Univerzita v Hradci Králové/University of Hradec Kralove, Česká Republika

Univerzita v Zahrebe/University of Zagreb, Chorvátsko

Technická univerzita v Łodź/Technical University of Łodź, Poľsko

Univerzita v Novom Sade/University of Novi Sad, Srbsko

Univerzita v Niš/University of Niš, Srbsko