Spolupráca s partnerskými krajinami – Program Erasmus+ KA107 – 2017

Projekt zameraný na vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov – študentov a zamestnancov VŠVU a partnerských univerzít.

V roku 2017 bol pre VŠVU schválený a podporený projekt v Programe Erasmus+ Kľúčová akcia 1, Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami, zmluva číslo 2017-1-SK01-KA107-035037. Tento projekt je zameraný na posilnenie a podporu vzdelávacej mobility jednotlivcov – študentov a zamestnancov VŠVU a partnerských univerzít. Mobilitu je možné uskutočniť v rámci uzatvorených medziinštitucionálnych zmlúv medzi partnerskou univerzitou a VŠVU. Celkové trvanie projektu je 26 mesiacov, od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2019. Účastníci mobility sú podporení individuálnym grantom v stanovenej výške a cestovným grantom.

Dĺžka pobytu a grant pre študentov: 

 • 5 mesiacov
 • 750 EUR/mesiac – prichádzajúci študent z partnerskej krajiny na Slovensko
 • 650 EUR/mesiac – odchádzajúci študenti do partnerskej krajiny zo Slovenska
 • Výška cestovného grantu sa odvíja od vzdialenosti. Môžete použiť Kalkulačku vzdialenosti:
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Dĺžka pobytu pre zamestnancov:

 • Minimálne 5 dní
 • 120 EUR/deň –  prichádzajúci zamestnanci s partnerských krajín na Slovensko
 • 160 EUR/deň – odchádzajúci zamestnanci zo Slovenska do partnerských krajín
 • Výška cestovného grantu sa odvíja od vzdialenosti. Môžete použiť Kalkulačku vzdialenosti:
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Partneri

 • Univerzitet umetnosti u Beogradu (Srbija) / Univerzita umenia v Belehrade (Srbsko)
 • Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica (Crna Gora) / Verejný ústav - Univerzita Čiernej Hory v Podgorici (Čierna Hora)
 • Univerzitet Mediteran Podgorica Privatna Ustanova (Crna Gora) / Súkromný ústav – Univerzita Mediterán v Podgorici (Čierna Hora)
 • Akademija umetnosti Novi Sad (Srbija) / Akadémia umenia v Novom Sade (Srbsko
 • Gengdan Institute of Bejing University of Technology (China) / Gengdanov inštitút Pekingskej technickej umiverzity (Čína)
 • Central Academy of Fine Arts in Beijing (China) / Akadémia umenia v Pekingu (Čína)
Erasmus-plus-logo