Prípravný kurz Typo

Typolab je určený študentom diplomového bakalárskeho ročníka a študentom magisterského štúdia. Je zameraný na publikačný dizajn, typografiu, dizajn písma a tvorbu nových koncepčných postupov pri organizácii a formovaní informácie v súčasnom sociálnom a kultúrnom kontexte.

Overdesign, Terézia Denková
Overdesign, Terézia Denková.
Chrastina.otf, Michal Chrastina
Chrastina.otf, Michal Chrastina.
Script Hunter, Dominika Valentovičová
Script Hunter, Dominika Valentovičová.
Selfstalking, Zuzana Didová
Selfstalking, Zuzana Didová.
Jedenástky, Andrej Barčák
Jedenástky, Andrej Barčák.
Fight Flight Freeze, Terézia Denková
Fight Flight Freeze, Terézia Denková.
Najčítateľnejšie písmo na svete, David Kalata
Najčítateľnejšie písmo na svete, David Kalata.
Retrosketching, Lukáš Kollár, Lucia Šohajdová
Retrosketching, Lukáš Kollár, Lucia Šohajdová.
Bryndziar, Lucia Šohajdová
Bryndziar, Lucia Šohajdová.
Fuck the Limit, Aurélia Garová
Fuck the Limit, Aurélia Garová.
Jakubovice, Ivana Dudková
Jakubovice, Ivana Dudková.
Striper, Jitka Janečková
Striper, Jitka Janečková.
Vizual Habitat, manifest, Lukáš Bartoš
Vizual Habitat, manifest, Lukáš Bartoš.
Kaligraffiti, Peter Vido (zatiera Martin Kahan)
Kaligraffiti, Peter Vido (zatiera Martin Kahan).
Alena, Lukáš Kollár
Alena, Lukáš Kollár.
Štart je ciel, Tereza Maco
Štart je ciel, Tereza Maco.
Mongolatin, Soňa Juríková (vľavo asistuje Dominika Valentovičová)
Mongolatin, Soňa Juríková (vľavo asistuje Dominika Valentovičová).
Metóda, Martin Kahan
Martin Kahan: Metóda, Martin Kahan.
Zvláštnosť každodenného bytia, Ivana Palečková
Ivana Palečková: Zvláštnosť každodenného bytia, Ivana Palečková.
Redesign, Andrej Barčák
Andrej Barčák: Redesign, Andrej Barčák.

Ateliér aktívne podnecuje k diskusii a úvahám. Poskytuje kontext založený na rozširovaní vedomostí z najaktuálnejších teórií humanitných vied. Je zameraný na osobnostný rozvoj, autonómny a zvedavý prístup k dizajnu pri riešení komplexnejších projektov (návrh písmovej rodiny, experimentálna typografia, atď.), kde je študent motivovaný riešiť otázky súvisiace s analyzovaným obsahom a je aktívne povzbudzovaný vytvoriť si k nemu svoj vlastný postoj. Konzultácie ho naučia zaujať kritický prístup a prevziať zodpovednosť za zvolené východiská, medzitým mu pomáhajú dať podobu svojim predstavám. Magisterský výukový program si kladie za cieľ vychovávať takých absolventov, ktorí môžu prispieť k rozvoju v odbore dizajnu písma a typografie, a sú pripravení využiť svoju prácu a naučené poznatky tak, aby sa aktívne zapájali do verejnej debaty, zaujímali vyhranené prístupy k rôznym médiám, v ktorých sa budú vyjadrovať svojim vlastným vizuálnym jazykom. V procese štúdia prebiehajú autonómne kurzy a workshopy, ktoré vedú externí špecialisti. Ich obsah a zameranie sa líši v každom jednotlivom semestri. Rovnako ateliér navštevujú odborníci nielen z oblasti tvorby písma a typografie, ale aj teoretici umenia a filozofie, ktorí sú pozývaní na základe aktuálne riešenej problematiky. Výsledkom magisterského štúdia je autorský projekt, ktorý v sebe kombinuje nahromadené vedomosti a stratégie z oblasti typografie a tvorby písma a jeho prezentácia širšej verejnosti vo forme výstavnej inštalácie.

Prípravný kurz Typo

Vedúca ateliéru