Ateliér Typo

Pre študentov bakalárskeho štúdia KVK poskytuje 3-semestrálny program komplexného typografického vzdelania. Aktívne zapája študentov do spolupráce na projekte Re-book – redizajn 10 finalistov literárnej súťaže Anasoftlitera.

Ateliér Písmo
Ateliér Písmo.
Nevďačná cudzinka, rebook, Kristína Uličná
Nevďačná cudzinka, rebook, Kristína Uličná.
Ponožky pred odletom, rebook, Karolína Brenkusová
Ponožky pred odletom, rebook, Karolína Brenkusová.
Mlčky a krátko, rebook, Martin Mikulka
Mlčky a krátko, rebook, Martin Mikulka, 2018.
Nedeľné šachy s Tisom, rebook, Zuzana Grančajová
Nedeľné šachy s Tisom, rebook, Zuzana Grančajová, 2018.
Novoročný výstup na Jaseninu, rebook, Daniela Honíšková
Novoročný výstup na Jaseninu, rebook, Daniela Honíšková, 2018.
Som Paula, rebook, Lucia Gandelová
Som Paula, rebook, Lucia Gandelová, 2018.
Aksál, rebook, Claudia Potočárová
Aksál, rebook, Claudia Potočárová, 2018.
Barbora, boch & katarzia, rebook, Jaroslav Varchola
Barbora, boch & katarzia, rebook, Jaroslav Varchola, 2018.
Trhlina, rebook, Sára Hammadová
Trhlina, rebook, Sára Hammadová, 2018.
Konvália, rebook, Mariana Mažgútová
Konvália, rebook, Mariana Mažgútová, 2018.
Novoročný výstup na Jaseninu, rebook, Tereza Mazánová
Novoročný výstup na Jaseninu, rebook, Tereza Mazánová, 2018.
Analfabet, rebook, Rastislav Chynoranský
Analfabet, rebook, Rastislav Chynoranský, 2018.
Rinaldova cesta, rebook, Richard Kučera Guzmán
Rinaldova cesta, rebook, Richard Kučera Guzmán, 2018.

Študenti získajú základné vedomosti o dizajne knihy, ktoré v sebe zahŕňajú úpravu dlhých textov do vhodne zvoleného formátu, naučia sa zásady výberu vhodného textového písma, základov typografie a mikrotypografie, osvoja si základné postupy pri fotodokumentácii knihy ako objektu a zoznámia sa s tvorbou marketingových stratégií podporujúcich jej predaj. Súbežne s výukou typografie sú študenti vedení k dizajnu autorského nadpisového písma pre účely knižnej publikácie a jeho digitalizáciu. Vo vyšších ročníkoch pracujú študenti na autorskom koncepte stratégie v oblasti publikačného dizajnu pomocou voľne vybraného štrukturovaného textu a sprievodných obrazov. Cieľom je vytvoriť čo najviac alternatívnych verzií rovnakého dokumentu aplikovaním rôznorodých či už existujúcich alebo vlastných autorských postupov. Rovnako  získajú základné znalosti dizajnu textového písma, postupov pri jeho digitalizácii, testovaní funkčnosti a následnej prezentácie vo forme vzorníku písma a návrhu jeho marketingovej prezentácie.