Ateliér Priestor

Ateliér Priestor na Katedre vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je v strednej a východnej Európe ojedinelým vzdelávacim a výskumným pracoviskom na tvorbu a skúmanie vizuálnej komunikácie v architektúre, verejnom priestore, expozícii a v širších priestorových vzťahoch nielen fyzického sveta ako konvenčne chápaného priestoru.

Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan: Frequensee Galéria HIT, 2022
Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan: Frequensee Galéria HIT, 2022.
Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan: Frequensee Galéria HIT, 2022
Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan: Frequensee Galéria HIT, 2022.
Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan: Frequensee Galéria HIT, 2022
Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan: Frequensee Galéria HIT, 2022.
Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan: Frequensee Galéria HIT, 2022
Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan: Frequensee Galéria HIT, 2022.
Smoke and Mirrors Galéria MEDIUM
Adriana Mišková, Jakub Tóth, Lucia Gandelová, Doris Sisková: Smoke and Mirrors Galéria MEDIUM, 2020.
Smoke and Mirrors Galéria MEDIUM
Jakub Tóth, Lucia Gandelová, Doris Sisková, Adriana Mišková: Smoke and Mirrors Galéria MEDIUM, 2020.
Diplomová práca Foto archív photoport
Alžbeta Halušková: Diplomová práca Foto archív photoport, 2019.
Inštalácia: Ako vystaviť ponorku v Galérii +-
Inštalácia: Ako vystaviť ponorku v Galérii +-, 2016.
Inštalácia Kartotéka 303
Inštalácia Kartotéka 303, 2012.
Diplomová práca: Matovičov Facebook je príjemné miesto
Barbora Bohušová: Diplomová práca: Matovičov Facebook je príjemné miesto, 2020.
Abeceda
Barbora Bohušová: Abeceda, 2015.
Bakalárska práca: Antropocén
Barbora Krejčová: Bakalárska práca: Antropocén, 2017.
Old New Newer VSVU, Die_Angewandte, v spolupráci Pavol Soukal, Lucy Carrick
Barbora Krejčová: Old New Newer VSVU, Die_Angewandte, v spolupráci Pavol Soukal, Lucy Carrick, 2020.
Svetelný bod, experiment svetelného zdroja v kombinácií s optikou
Jakub Tóth: Svetelný bod, experiment svetelného zdroja v kombinácií s optikou, 2020.
Lenka Navrátilová a Band Love Song
Lenka Navrátilová: Lenka Navrátilová a Band Love Song, 2015.
Diplomová práca: Sorry Juraj
Lenka Navrátilová: Diplomová práca: Sorry Juraj, 2016.
Diplomová práca: Sorry Juraj
Lenka Navrátilová: Diplomová práca: Sorry Juraj, 2016.
Papuče, workshop
Lenka Navrátilová: Papuče, workshop, 2012.
Diplomová práca: Šperk ako niečo
Lucia Gamanová: Diplomová práca: Šperk ako niečo, 2019.
Diplomová práca: Šperk ako niečo
Lucia Gamanová: Diplomová práca: Šperk ako niečo, 2019.
Bakalárska práca: Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas
Lucia Gandelová: Bakalárska práca: Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas, 2020.
Diplomová práca: J. H. Blicha
Lucia Mlynčeková: Diplomová práca: J. H. Blicha, 2016.
Autorka média: Olja Triaška Stefanović.
Diplomová práca: Receptár dizajnéra
Marek Mati: Diplomová práca: Receptár dizajnéra, 2019.
Vôňa školy
Marek Mati: Vôňa školy, 2015.

Na bakalárskom stupni štúdia sa študenti oboznamujú s metódami a rozsahom vizuálnej komunikácie v priestore a overujú si svoje skúsenosti na menších simulovaných alebo reálnych zadaniach. Výučba je podporovaná tématickými workshopmi našich externých spolupracovníkov zo Slovenska a zahraničia.

Na magisterskom stupni štúdia študenti formulujú vlastné témy súvisiace s priestorom a pracujú na samostatných úlohách v priestore, podporených výskumom často rezultujúcim do textového výstupu. Okrem toho tímovo pracujú na zadaniach, ktoré sú naviazané na reálne prostredie múzea, galérie či iného verejného priestoru.

Na doktorandskom stupni štúdia sa študenti sústreďujú na skúmanie konkrétneho komplexného problému v Priestore. Výsledkom je publikácia rozširujúca poznatky v oblasti vizuálnej komunikácie v priestore a jej fyzická interpretácia.

V rámci výskumného projektu KEGA pracujeme s našimi externými spolupracovníkmi na vybudovaní medzinárodného programu SPACE/SPATIAL design. Paralelne vydávame publikácie, organizujeme semináre, diskusie a podporujeme výskumné projekty študentov magisterského a doktorandského štúdia v Ateliéri Priestor.

Ateliér Priestor

Vedúci ateliéru

Externí spolupracovníci Ateliéru Priestor:

Galit Gaon (Izrael)
Tomasz Bierkowski (Poľsko)
Paweł Pokutycki (Holandsko)
Dušan Buran (Slovensko)
Kristína Rypáková (Slovensko)
Anna Ulahelová (Česko)

Doktorandi ateliéru Priestor:

Lucia Židek Gamanová
​Ania Kaleta