Ateliér Multimédiá

Ateliér multimédií, MediaLab* je špecializovaný priestor v rámci Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave. Vytvára technologické, teoretické a ľudské zázemie pre štúdium dôležitých fenoménov ako čas, interaktivita, multimediálnosť vo (vizuálnej) komunikácii.

Semestrálna práca
Beáta Zdražilová: Semestrálna práca.
Semestrálna práca
Beáta Zdražilová: Semestrálna práca.
Krajina pirátov
Daniela Brunovská: Krajina pirátov.
Krajina pirátov
Daniela Brunovská: Krajina pirátov.
Senzor ovzdušia
Diana Mrázová: Senzor ovzdušia.
Senzor ovzdušia
Diana Mrázová: Senzor ovzdušia.
Dystopia
Ivan Galdík: Dystopia.
Dystopia
Ivan Galdík: Dystopia.
Hyperzin
Kamila Valesová: Hyperzin.
Hyperzin
Kamila Valesová: Hyperzin.
Vizuálne tlmočenie enviro problémov
Laura Uhliarová: Vizuálne tlmočenie enviro problémov.
Vizuálne tlmočenie enviro problémov
Laura Uhliarová: Vizuálne tlmočenie enviro problémov.
Vertigo
Marek Minor: Vertigo.
Vertigo
Marek Minor: Vertigo.
Hra
Miriam Elias: Hra.
Hra
Miriam Elias: Hra.
Slow Gaming
Peter Galdík: Slow Gaming.
Slow Gaming
Peter Galdík: Slow Gaming.
Personal receipt
Samuel Antol: Personal receipt.
Personal receipt
Samuel Antol: Personal receipt.
Hrajduino – workshop
Hrajduino – workshop.
Hrajduino – workshop
Hrajduino – workshop.

MediaLab* vznikol z priamej iniciatívy dizajnéra a pedagóga katedry Jána Šicka, ktorý v roku 2005 začal realizovať so študentami workshopy a prezentácie zamerané na VJing a animáciu. MediaLab* sa zaoberá praktickými otázkami práce s technológiami, ale diskutuje aj o širších súvislostiach multimediálnej kultúry. V kontexte Katedry vizuálnej komunikácie pokrýva hraničné oblasti a tematické presahy grafického dizajnu.

Ateliér s odbornými predmetmi Mulitimédiá a Práca s mikrokontrolérmi vytvára ekosystém zameraný na rozšírenie foriem vizuálnej komunikácie o prvky nových médií. 

Predmet Multimédia oboznámi študentov so základmi tvorby audiovizuálneho diela a v rámci cvičení sa zameriava na tvorbu kreslenej a počitačovej animácie, krátkych spotov, videoklipov, či stop-motion videí. 

Predmet Práca s mikrokontrolérmi pokrýva oblasť fyzickej interakcie s digitálnym prostredím, tzv. physical computing. Ide o obohatenie fyzického sveta o interaktíve vlastnosti a jeho previazanie s digitálnym prostredím. Štúdium rozširuje o základy práce s mikrokontrolérmi, senzormi, elektronikou a programovateľným médiom, o využitie opensource a DIY prostriedkov, ktoré sú v laboratóriu dostupné. Cieľom môže byť humanizácia technológií, rozšírenie vizuálnej komunikácie o ďalšie vrstvy zmyslového vnímania a multisenzorická skúsenosť používateľa.

Ateliér Multimédiá

Vedúci ateliéru

Asistent

Web ateliéru

http://www.medialab.sk