Ateliér Sklo

Výučba v ateliéri Sklo reaguje na aktuálne dianie v oblasti sklárskeho úžitkového sklárskeho umenia a dizajnu, opiera sa o poznatky z histórie odboru. Je prispôsobená individuálnym požiadavkám konkrétnych študentov. Je flexibilná, aby študentov neobmedzovala, ale aby im naopak pomohla pri hľadaní ich vlastného umeleckého štýlu.

Magisterská diplomová práca, inštalácia variabilné rozmery, tabuľové sklo, autorská maliarska technika, povraz
Marta Matejková Vjatráková: Magisterská diplomová práca, inštalácia variabilné rozmery, tabuľové sklo, autorská maliarska technika, povraz.
Pohľad do ateliéru – prezentácia semestrálnych prác
Pohľad do ateliéru – prezentácia semestrálnych prác.
Autor média: Marko Horban.
Univerzálny kalich- semestrálna prácaRučne fúkané sklo, farbené organickou farbou. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne
Filip Plačko: Univerzálny kalich- semestrálna prácaRučne fúkané sklo, farbené organickou farbou. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne.
Autorka média: Jana Hojstričová.
Art of Juice- odšťavovač. Hutnícky tvarované sklo, ručne brúsené. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne
Alexandra Stencel: Art of Juice- odšťavovač. Hutnícky tvarované sklo, ručne brúsené. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne.
Autor média: Lukáš Moravský.
Bulbs. Ručne fúkané sklo, maľované platinou. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne
Patrick Huth: Bulbs. Ručne fúkané sklo, maľované platinou. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne.
Autor média: Lukáš Moravský.
Decor-struction - pohár. Hutnícky tvarované fúkané sklo. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne
Peter Ďuriš: Decor-struction - pohár. Hutnícky tvarované fúkané sklo. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne.
Autor média: Lukáš Moravský.
Semestrálna práca. Tavené sklo do formy
Petra Molnárová: Semestrálna práca. Tavené sklo do formy.
Autor média: Lukáš Moravský.
Bakalárska semestrálna práca. Hutnícky tvarované a farbené sklo, dekorované diamantovou pílou
Igor Kováč: Bakalárska semestrálna práca. Hutnícky tvarované a farbené sklo, dekorované diamantovou pílou.
Objekt. Semestrálna práca
Marta Matejková Vjatráková: Objekt. Semestrálna práca.
Semestrálna práca (detail). Tabuľové sklo, kresba a maľba na skle, keramické vypaľovacie  obtlačky
Arina Belomorskaya: Semestrálna práca (detail). Tabuľové sklo, kresba a maľba na skle, keramické vypaľovacie  obtlačky.
Bubliny. Hutnícky tvarované fúkané sklo, sadra. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne
Kristína Ligačová: Bubliny. Hutnícky tvarované fúkané sklo, sadra. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne.
Magisterská diplomová práca. Inštalácia- variabilné rozmery. Optické sklo, kombinované materiály
Michal Lacko: Magisterská diplomová práca. Inštalácia- variabilné rozmery. Optické sklo, kombinované materiály.
1200°C – Priestor na hrane, výstava ateliéru Sklo , Galéria Médium, VŠVU, Bratislava
1200°C – Priestor na hrane, výstava ateliéru Sklo , Galéria Médium, VŠVU, Bratislava.

Počas bakalárskeho štúdia sa kladie dôraz na pravidelné konzultácie s pedagógom, pri ktorých sa zdôrazňuje prepojenie filozofie a technológie pri navrhovaní a tvorbe semestrálnych zadaní. Študent sa postupne oboznámi – a to teoreticky i prakticky – so všetkými základnými sklárskymi technológiami (brúsenie, tavenie, fúkanie a hutnícke spracovanie skla, maľba atdˇ.), nadobudne všeobecný prehľad z dejín umenia a dizajnu (najmä dejiny voľnej aj dizajnérskej sklárskej tvorby).

Študent postupne absolvuje navrhovanie individuálneho skleneného úžitkového artefaktu, sériovo vyrábaného produktu pre technológiu konkrétnej sklárne, architektonické riešenie priestoru/interiéru. Pri projektoch, ktoré sa realizujú externe v sklárskych podnikoch, je podstatná komunikácia s odborníkmi – technológom výroby, sklárskym majstrom.

Pri zadaniach, ktoré spadajú do oblasti voľného umenia, sa kladie dôraz na individuálny prístup študenta k zadanej téme, na jeho maximálnu myšlienkovú, materiálnu a technologickú otvorenosť – sklo ako médium je len jedným z možných materiálov.

Študentom na magisterskom stupni je po konzultácii s pedagógom odporučená špecializácia na voľnú alebo úžitkovú sklársku tvorbu.

Voľná tvorba – dôraz kladený na intelektuálnu stránku tvorby

  • Otvorenosť voči rôznym umeleckým i „neumeleckým“ vplyvom, výtvarným stratégiám a médiám.
  • Sklo ako médium je len jedným z možných materiálov.

Úžitková tvorba – tvorba inteligentných úžitkových predmetov

  • Projekty pre konkrétnych výrobcov s jasnými dizajnérskymi, marketingovými a obchodnými zámermi, aby sa výsledné produkty mohli zaradiť do produktového portfólia konkrétnych sklárskych firiem.

Cieľom magisterského štúdia je pripraviť študenta na dráhu profesionálneho výtvarníka a dizajnéra.