Prípravný kurz textilu

Náplňou výučby v Prípravnom kurze textilu je predstaviť toto médium v čo najširšom rozsahu. Od voľnej tvorby cez textilný dizajn až po malé formy módneho dizajnu.

Prípravný kurz textilu
Prípravný kurz textilu, 2014.
Prípravný kurz textilu
Prípravný kurz textilu, 2014.
Prípravný kurz textilu
Prípravný kurz textilu, 2014.
Prípravný kurz textilu
Prípravný kurz textilu, 2014.
Prípravný kurz textilu
Prípravný kurz textilu, 2014.

Textil je špecifický materiál ktorý umožňuje využívať množstvo techník a technológií. Môže byť poddajný, mäkký, tvárny, ale dokáže sa formovať aj do exaktných, pevných tvarov, s jasne ohraničenými plochami. To všetko závisí od zvoleného materiálu a spracovania. Na kurze sa venujeme zoznámeniu sa s týmito princípmi a s technikami, ako sú sieťotlač, sublimačná tlač, ručná aj strojová výšivka, základy tkania a šitia. Študenti realizujú projekty na zadanú tému v plošnom, reliéfnom alebo priestorovom tvare. Môžu sa prejaviť vo svojej výtvarnej individualite, s podmienkou využitia textilného materiálu a technológie, zaujímavé sú aj presahy do domovských ateliérov.

Prípravný kurz textilu

Vedúca ateliéru