Prípravný ateliér textilného dizajnu

Prípravný Ateliér textilného dizajnu je zameraný na oboznámenie sa zo základnými princípmi navrhovania a vyhotovenia textilného dezénu.

Pavlina Árendášová_2021_01_vizualizacia
Pavlina Árendášová_2021_01_vizualizacia.
Pavlina Árendášová_2021_02_variácie dezénu
Pavlina Árendášová_2021_02_variácie dezénu.
Pavlina Árendášová_2021_03_produktová aplikácia
Pavlina Árendášová_2021_03_produktová aplikácia.
Pavlina Árendášová_2021_04_kolekcia
Pavlina Árendášová_2021_04_kolekcia.
Pavlina Árendášová_2021_05 _materiálové skúšky TCpigmenty
Pavlina Árendášová_2021_05 _materiálové skúšky TCpigmenty.

Dôraz je kladený na osvojenie si práce so základnými prostriedkami tvorby vzoru, tzv. design variables (ako tvar/forma, línia, farba, rytmus, štruktúra, raster a pod.) a zaoberá sa otázkami proporcie motívu, jeho radenia, tvorby vzoru, raportu a jeho variácií.

 

V závislosti na semestrálne zadania študenti riešia problematiku a špecifiká návrhu a spracovania kolekcie dezénov pre rôznorodé textilné podklady a štruktúry v kontexte ich konkrétnej aplikácie (odevný - bytový – technický/funkčný textil).

 

Študenti sa oboznamujú s technickými a estetickými špecifikami bytového a odevného textilu, výstavbou kompozície dezénu, technologickými možnosťami jeho tvorby (tlač pigmentom/farbivom/leptom, embosing, laser a iné finálne úpravy) a obmedzeniami ručnej resp. malosériovej a priemyselnej realizácie. Prakticky si prechádzajú jednotlivé kroky tvorby kolekcie – od inšpirácie, cez moodboard a skice, materiálové a technologické realizačné skúšky, realizáciu prototypov a vybraných návrhov až po finálne zostavenie kolekcie, adjustáciu prezentácie, vizualizáciu produktu v priestore a v konkrétnej funkčnej aplikácii.

Prípravný ateliér textilného dizajnu

Vedúca ateliéru