Prípravný ateliér odevného dizajnu

Prípravný ateliér odevného dizajnu je zameraný oboznámenie sa zo základnými princípmi navrhovania a zhotovenia odevu v základnom textilnom materiáli.

Backstage Slow fashion show Stockholm 2022, foto Daniel Ersson
Backstage Slow fashion show Stockholm 2022, foto Daniel Ersson, 2022.
plagát Slow fashion show Stockholm, foto Daniel Ersson
plagát Slow fashion show Stockholm, foto Daniel Ersson, 2022.
Backstage Slow fashion show Stockholm 2022, foto Daniel Ersson
Backstage Slow fashion show Stockholm 2022, foto Daniel Ersson, 2022.
Backstage Slow fashion show Stockholm 2022, foto Daniel Ersson
Backstage Slow fashion show Stockholm 2022, foto Daniel Ersson, 2022.
Prípravný Ateliér odevného dizajnu
Prípravný Ateliér odevného dizajnu.
Filip Fecko: Ruin Value, 2022.
Filip Fecko: Ruin Value, 2022., 2022.
Jaroslava Poliaková: Upcyklácia, 2022.
Jaroslava Poliaková: Upcyklácia, 2022., 2022.
Lenka Vallová, Endlessly Myself, 2022.
Lenka Vallová, Endlessly Myself, 2022., 2022.
Tina Zsapka: Bearing the Consequences, 2022
Tina Zsapka: Bearing the Consequences, 2022, 2022.

Študenti reagujú na semestrálnu tému s dôrazom na zvolenú formu krajčírskeho detailu a jeho spracovania v odeve. Pozornosť sa sústreďuje na hľadanie a spracovávanie inšpiračných zdrojov, výstavbu vlastného konceptu práce, a jeho subjektívny a autentický prepis do 3D odevnej formy.

 

Dôležité je tiež aj pochopenie práce s odevom ako médiom a 3 rozmerným objektom, s jeho špecifickou formou podliehajúcou pohybu, proporciám a anatómii ľudského tela. Počas štúdia v Prípravnom ateliéri odevného dizajnu sa študenti rovnako oboznámia so súčasnými tendenciami vývoja v odevnom dizajne, základnou problematikou udržateľnej tvorby a možnostiach jej uplatnenia v rámci svojej tvorby.

Prípravný ateliér odevného dizajnu

Vedúca ateliéru