Prípravný ateliér odevného dizajnu

Prípravný ateliér odevného dizajnu je zameraný oboznámenie sa zo základnými princípmi navrhovania a zhotovenia odevu v základnom textilnom materiáli.

Prípravný Ateliér odevného dizajnu
Prípravný Ateliér odevného dizajnu.
Filip Fecko: Ruin Value, 2022.
Filip Fecko: Ruin Value, 2022., 2022.
Jaroslava Poliaková: Upcyklácia, 2022.
Jaroslava Poliaková: Upcyklácia, 2022., 2022.
Lenka Vallová, Endlessly Myself, 2022.
Lenka Vallová, Endlessly Myself, 2022., 2022.
Tina Zsapka: Bearing the Consequences, 2022
Tina Zsapka: Bearing the Consequences, 2022, 2022.

Študenti reagujú na semestrálnu tému s dôrazom na zvolenú formu krajčírskeho detailu a jeho spracovania v odeve. Pozornosť sa sústreďuje na hľadanie a spracovávanie inšpiračných zdrojov, výstavbu vlastného konceptu práce, a jeho subjektívny a autentický prepis do 3D odevnej formy.

 

Dôležité je tiež aj pochopenie práce s odevom ako médiom a 3 rozmerným objektom, s jeho špecifickou formou podliehajúcou pohybu, proporciám a anatómii ľudského tela. Počas štúdia v Prípravnom ateliéri odevného dizajnu sa študenti rovnako oboznámia so súčasnými tendenciami vývoja v odevnom dizajne, základnou problematikou udržateľnej tvorby a možnostiach jej uplatnenia v rámci svojej tvorby.

Prípravný ateliér odevného dizajnu

Vedúca ateliéru