Ateliér textilného dizajnu

V Ateliéri textilného dizajnu prechádzajú študenti procesom vývoja svojej osobnosti po stránke výtvarnej, profesijnej, intelektuálnej i ľudskej. Počas štúdia riešia zadania od malých foriem užitkového textilného dizajnu cez špecifiká bytového a odevného dezénu až po riešenie textilu v architektonickom priestore.

Osušky, žakárové tkanie
Viktória Remiarová: Osušky, žakárové tkanie.
Uteráky dizajn do kúpeľne
Veronika Muchová: Uteráky dizajn do kúpeľne.
Dezény digitálna potlač
Gréta Šabíková: Dezény digitálna potlač.
Experiment materiály
Alexandra Opoldusová: Experiment materiály.
Batoh
Zuzana Martinusová: Batoh.
Realizácia koberca
Petra Zelisková: Realizácia koberca.

Zadané úlohy majú študentov viesť k procesu hľadania vlastného prejavu, výrazu a umeleckej identity, ku schopnosti analyzovať podstatu problému, rozmýšľať v súvislostiach a reagovať na potreby života. Ateliér ponúka priestor experimentálnym polohám dizajnu. Študenti obohacujú  svoje skúsenosti prostredníctvom komunikácie a spolupráce s priemyslom.

Popri riešení semestrálnych zadaní študenti reagujú na aktuálne dianie v textilnom dizajne v slovenskom aj európskom kontexte. Zúčastňujú sa výstav, veľtrhov a súťaží, ako napr. Medzinárodný textilný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom, Trienale textilu v Lodži a pod.
Ateliér textilného dizajnu organizuje výstavy doma i v zahraničí a od roku 2005 sa pravidelne zúčastňuje projektov medzinárodnej siete európskych textilných vysokých škôl „Rooms for free“, podporovanej spoločnosťou textilných priemyselníkov zo severovýchodného Nemecka. Táto sieť zoskupuje ateliéry textilného dizajnu z osemnástich vysokých škôl v Európe, Turecku a Brazílii. Mladých dizajnérov podporuje organizovaním workshopov, súťaží a ponukou stáží v profesionálnych firmách.

Absolventi štúdia odchádzajúci do praxe so schopnosťami uplatniť sa v domácom prostredí, ale sú žiadaní aj v českých, francúzskych či nemeckých textilných spoločnostiach. Niektorí si zakladajú vlastné dizajnérske štúdiá.

Videá - animácie

Areen Matanes

Space Bauhaus

Lenka Slačková

Transparency

Zuzana Martinusová

Textilná pamäť mojej rodiny

Andrea Opoldusová 

Textilná pamäť mojej rodiny

Michaela Guthová

Textilná pamäť mojej rodiny

Ateliér textilného dizajnu

Vedúca ateliéru

Veba - logo firmy

Firma Veba Broumov je český výrobca luxusných žakárových textilií. S Ateliérom textilného dizajnu spolupracuje v oblasti realizácie tkanej posteľnej bielizne a bytového textilu.

Webová stránka projektu Živá pamäť_digitálna budúcnosť

http://zivapamat.vsvu.sk/

FB:

https://www.facebook.com/norsk2016/?fref=ts