Ateliér odevného dizajnu

Koncepcia výučby je založená na chápaní „módy“ ako celku, vo všetkých jej aspektoch, a ako reflexii kultúrneho diania a životného štýlu.

BTBF - Born to be free
Natália Repkovská: BTBF - Born to be free.
Autor média: Tomáš Thurzo.
Výšivka
Priscila Palkovičová: Výšivka.
Svetelné telá
Michaela Turanská: Svetelné telá.
Finding Myself
Natália Repkovská: Finding Myself.
Autor média: Martin Tomečko.
Chaos is constant
Yaryna Lahoda: Chaos is constant.
Autorka média: Olha Stepanian.
Make a virtue of necessity
Juliána Brnáková: Make a virtue of necessity.
Minimal Waste Story
Magdaléna Seppová: Minimal Waste Story.
Autorka média: Nina Pacherová.
Revival

Barbara Shevchuk: Revival
.
Autorka média: Angelina Fitsai.
"Dievca"
Jana Vaterková: "Dievca".
Autorka média: Kvet Nguyen.
Out of the blue
Monika Mandač: Out of the blue.
Autorka média: Silvia Leitmannová.
Little White Dress
Zuzana Ľos-Božiková: Little White Dress.
Autorka média: Nikita Bezecná.

Cieľom štúdia je otvárať sa poznaniu, hľadať cesty a odkrývať horizonty, ktorými by študenti mali dospieť k tvorbe odevu ako k výnimočnému artefaktu, ktorý sa dá rôzne kreovať až do polohy komerčnej konfekcie a tvorby kolekcií. Výučba je založená na experimente s materiálom, formou, strihom a technológiou. Tieto experimenty sú podporené remeselnou zručnosťou, krajčírskou tradíciou a cielene volenými zadaniami tém. Študenti sú vedení ku kreativite a individualite s vysokým profesionálnym štandardom. Prispievajú k tomu odborné prednášky a informácie o aktuálnom dianí vo svete módy a módnych trendoch. Je dôležité naučiť sa s týmito informáciami pracovať, využiť a použiť ich vo svojej tvorbe. Okrem toho si študenti musia hľadať vlastné inšpiračné zdroje a impulzy, vkladať autentický, autorský rukopis, skratku či tvaroslovie, k čomu je potrebná dobrá znalosť histórie odevu, modelácia, strihová príprava a remeselná zručnosť.

 


 

LECTRA logo

Ďakujeme spoločnosti LECTRA za sprístupnenie software na digitálnu modeláciu strihov naším študentkám a študentom.

Ateliér odevného dizajnu

Vedúca ateliéru