Výučba Angličtiny

VŠVU prostredníctvom KTDU poskytuje výučbu anglického jazyka, s dôrazom na odbornú terminológiu potrebnú pre umeleckú prax.

 

V prvom alebo druhom ročníku bakalárskeho štúdia je možnosť študovať anglický jazyk v úrovniach od B1 po C1, ktorý sa zameriava na rozšírenie slovnej zásoby týkajúcej sa všetkých oblastí výtvarného a úžitkového umenia, ktoré sa na VŠVU učia, ako aj na aktívnu diskusiu na spomínané témy, a  aj na zručnosti popisu umeleckých diel a prezentácie v anglickom jazyku.

 


 

V prvom alebo druhom ročníku magisterského štúdia je k dispozícii jednosemestrálny predmet Anglická konverzácia, ktorý sa zameriava na diskusiu tém týkajúcich sa umeleckých smerov dvadsiateho storočia. Predmet je vhodný aj pre Erasmus študentov.

 


 

Aktuálne a podrobné informácie o dostupných predmetoch venujúcich sa výučbe jazyka, a ich osnovách a obsahu nájdete v AIS v sekcii „Register predmetov“ po zadaní slov „jazyk“ alebo „konverzácia“ do vyhľadávacieho poľa názov.“