Socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre

Prepojenie architektúry a sochárstva nesleduje striktne len klasický prístup umiestnenia sochy v  priestore.

Študentské práce - Prieskum
Študentské práce - Prieskum.
Študentské práce - Prieskum
Študentské práce - Prieskum.
Študentské práce - Prieskum
Študentské práce - Prieskum.
Študentské práce - Prieskum
Študentské práce - Prieskum.
Študentské práce - Prieskum
Študentské práce - Prieskum.
Študentské práce - Prieskum
Študentské práce - Prieskum.
Študentské práce - Prieskum
Študentské práce - Prieskum.
Študentské práce - Prieskum
Študentské práce - Prieskum.
Študentské práce - Prieskum
Študentské práce - Prieskum.
Študentské práce - Prieskum
Študentské práce - Prieskum.
Študentské práce - Prieskum
Študentské práce - Prieskum.
Študentské práce - Prieskum
Študentské práce - Prieskum.
Študentské práce - Prieskum
Študentské práce - Prieskum.
Študentské práce - Prieskum
Študentské práce - Prieskum.
Študentské práce - Prieskum
Študentské práce - Prieskum.
Študentské práce - Prieskum
Študentské práce - Prieskum.

Dôraz je kladený na súčasnú novú tendenciu, „symbiózu“ týchto dvoch výtvarných odborov. Ide o rozvoj priestorovej 3D orientácie v rámci inštalácie, intervencie a objektového „využitia/zneužitia“ interiéru alebo exteriéru. Dôležité je najmä komplexné, vyvážené prepojenie konceptuálnej a vizuálnej stránky výslednej práce.

Socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre

Vedúci ateliéru

Asistentka