Laboratórium reštaurovania modernej a súčasnej maľby

Cieľom štúdia je získanie odborných vedomostí a zručností potrebných na výkon povolania na reštaurovanie modernej a súčasnej maľby.

Reštaurátorský prieskum akrylovej maľby od L. Sutnara
Reštaurátorský prieskum akrylovej maľby od L. Sutnara, 2019.
Reštaurátorský prieskum akrylovej maľby od L. Sutnara – meranie Ph
Reštaurátorský prieskum akrylovej maľby od L. Sutnara – meranie Ph, 2019.
Reštaurátorský prieskum akrylovej maľby od L. Sutnara
Reštaurátorský prieskum akrylovej maľby od L. Sutnara, 2019.
Študentky ateliéru
Študentky ateliéru, 2019.
Workshop Čistenie akrylovej maľby pod vedením Dipl. Rest. Paula Bernharda Eippera
Workshop Čistenie akrylovej maľby pod vedením Dipl. Rest. Paula Bernharda Eippera, 2019.
Workshop Čistenie akrylovej maľby pod vedením Dipl. Rest. Paula Bernharda Eippera – praktické cvičenia
Workshop Čistenie akrylovej maľby pod vedením Dipl. Rest. Paula Bernharda Eippera – praktické cvičenia, 2019.
Dipl. Rest. Paul Bernhard Eipper v rozhovore s poslucháčkami
Dipl. Rest. Paul Bernhard Eipper v rozhovore s poslucháčkami, 2019.
Reštaurátorský prieskum akrylovej maľby od L. Sutnara
Reštaurátorský prieskum akrylovej maľby od L. Sutnara, 2019.
Vedúci ateliéru Laboratórium reštaurovania modernej a súčasnej maľby Dipl. Rest. Dr. Paul Bernhard Eipper
Vedúci ateliéru Laboratórium reštaurovania modernej a súčasnej maľby Dipl. Rest. Dr. Paul Bernhard Eipper, 2019.

Popri používaní konvenčných maliarskych techník v 19. storočí došlo v polovici 19. storočia k obrovskému rozmachu vo vývoji umeleckých farieb a materiálov. Tento vývoj pokračoval intenzívne na začiatku 20. storočia ďalej a prinášal so sebou veľký počet ďalších doteraz neznámych materiálov, ktoré neboli vždy určené  pre umelecké diela, ale aj napriek tomu boli používané umelcami vo výtvarnom umení. Vďaka využitiu týchto nezvyčajných, ako aj nových materiálov a techník vznikajú pri konzervovaní a reštaurovaní modernej a súčasnej maľby často jedinečné problémy, s ktorými sa doposiaľ nepočítalo. Cieľom štúdia je získanie odborných vedomostí a zručností potrebných na výkon povolania na reštaurovanie modernej a súčasnej maľby. Cyklus prednášok poskytuje prehľad o materiáloch a technikách výtvarného umenia,  zaostruje vnímanie na dôležité detaily maľby, ukazuje zmeny v použitých materiáloch a tematizuje naše subjektívne vnímanie. Študenti sú teoreticky aj prakticky oboznamovaní pomocou rôznych metód s konzervovaním a reštaurovaním ako je konsolidácia, povrchové čistenie, tmelenie, dopĺňanie, retušovanie a preventívna ochrana. Počas štúdia si študenti osvoja  množstvo možných reštaurátorských postupov a techník, z ktorých pri danom umeleckom diele adekvátne môžu vybrať riešenie reštaurovania. Praktické činnosti zahŕňajú výskum, analýzu stavu diela, dokumentáciu, rôzne techniky konsolidácie na sacích stoloch, zaobchádzanie s rozpúšťadlami, vlhkosťou, čistenie povrchov s modifikovanými roztokmi a pastami obsahujúcimi tenzidy, štruktúrované tmely, retuše chýbajúcich miest na maľbe, nastavenie lakového lesku na retušiach. Po absolvovaní výuky sú študenti schopní čeliť výzvam reštaurovania a konzervovania klasického moderného umenia ako aj súčasného umenia.

Laboratórium reštaurovania modernej a súčasnej maľby

Vedúci ateliéru