Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Základnou ideou koncepcie Ateliéru maliarskej prípravy je vytáranie a rozvíjanie vizuálnej citlivosti a výtvarnej gramotnosti.

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov, 2019.
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov, 2019.
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov, 2019.
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov, 2019.
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov, 2019.
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov, 2019.
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov, 2019.
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov, 2019.
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov, 2019.
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov, 2019.
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov, 2019.
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov, 2019.
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov
Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov, 2019.

Maliarska príprava – 1. ročník reštaurátori maliari a sochári

Ateliér maliarskej prípravy – 2. ročník reštaurátori maliari

Program 1. ročníka maliarskej prípravy je koncipovaný ako základný maliarsky program, ktorý zoznamuje poslucháčov s jazykom maľby, s praktickým i teoretickým uchopovaním problematiky farby, kompozície, svetla, výrazu, proporcií atď. Program zahŕňa aj praktické zoznamovanie a zvládanie základných maliarskych techník, tak u maliarov, ako i sochárov, s tým rozdielom, že sochári používajú techniky akvarelu, gvašu, tempery, pastelu a maliari postupne prechádzajú k technike olejomaľby a k jej možnostiam. Jednotlivé maliarske zadania reagujú na vizuálne podnety, na ich výtvarné a koncepčné rozvíjanie, ale reagujú aj na podnety z histórie maľby, na ich slohové znaky, ktoré sú nepostrádateľnou súčasťou prípravy a výbavy reštaurátora.

Ateliér maliarskej prípravy 2. ročníka rozvíja a obohacuje jednotlivé výtvarné, maliarske fenomény načrtnuté v 1. ročníku. Vzhľadom na časové vymedzenie zdôrazňuje a prostredníctvom zadaní vymedzuje dva základné okruhy motívov. Sú to zátišie – predmet a figurálna maľba. Zátišie rozvíja nielen zobrazujúce schopnosti, ale i koncepčné výtvarné myslenie, dotýka sa sféry vizuálnych, pocitových, ale aj historických asociácií. Isté príbuznosti nesie program i v oblasti figurálnej maľby, kde sa pracuje s modelom, ale aj so subjektívnym výberom figurálnych motívov z maliarskej histórie. I figurálna maľba totiž aspoň v základoch vedie poslucháčov k pochopeniu princípov slohového cítenia a k prehlbovaniu základných technických a technologických návykov aplikovaných na techniku olejomaľby. Niektoré zadania sú zamerané priamo na výtvarné postupy určované technikou maľby.

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Vedúca ateliéru