Ateliér mal+by

Ateliér mal+by má ambície vygenerovať rez exemplárnej rozmanitosti v špecifickom prostredí vytvárania súčasného obrazu.

Diplomová práca Telosvet
Simona Gottierová: Diplomová práca Telosvet, 2018.
3. ročník
Adam Siekel: 3. ročník.
Diplomová práca Nestálosť zámeru
Kristína Kandríková: Diplomová práca Nestálosť zámeru, 2017.
Diplomová práca Premeny, časť Tyrrhénski plavci
Matúš Novosad: Diplomová práca Premeny, časť Tyrrhénski plavci, 2019.
Bakalárska práca Playgroun Level1
Pavel Baghy: Bakalárska práca Playgroun Level1.
Untitled
Petra Mešša: Untitled, 2018.
Plein air Liptov
Plein air Liptov.
Bakalárska práca Okamih, keď sa dobré stane Ničím
Rene Nagy: Bakalárska práca Okamih, keď sa dobré stane Ničím, 2017.
Diplomová práca Telosvet
Simona Gottierová: Diplomová práca Telosvet, 2017.
Štúdia podľa modelu 2.ročník
Štúdia podľa modelu 2.ročník.
Výstava ateliéru Únor v měsíci Tříbení ascendentů, Industra Brno
Výstava ateliéru Únor v měsíci Tříbení ascendentů, Industra Brno.
výstava ateliéru Vezme to ruka Pragovka Praha
výstava ateliéru Vezme to ruka Pragovka Praha, 2018.
Workshop Oppidum residenti Eszterháziovský palác Galanta
Workshop Oppidum residenti Eszterháziovský palác Galanta.
Zimný Prieskum 2019
Zimný Prieskum 2019.

Konštituovanie obrazu ako takého (nielen maľby) v ateliéri vnímame ako situáciu s vymedzením sa voči banalite pomenovateľnosti. Maliarstvo nie je len opakovaním, reprezentáciou viditeľného, ale sprítomňovaním neprítomného, zviditeľňovaním neviditeľného. Maľba nie je určená len zraku, ale aj mysleniu. Je skôr filozofujúcim, konceptuálnym médiom, ktoré nás núti pýtať sa na esenciu všetkých obrazov a vypovedá o stave samotnej prezentácie, ktorá neustále testuje vlastné hranice. Je to jeden z možných pohľadov, ku ktorému ateliérový program ponúka ideové lešenie, v pozadí vždy s pýtaním sa na zmysel maľovania ako vytvárania nejakej ilúzie a zároveň ironického odstupu od samotného média. Ateliér je teda akýmsi laboratóriom s komfortom zázemia pre rozličné prístupy, umožňujúcim vnímať a diagnostikovať odlišnosti, ktoré môžu viac-menej výlučne vizuálnymi prostriedkami zneistiť divákovu jednoznačnú orientáciu. Môžu tak poskytnúť priestor zásadnej funkcii maľby – podprahovo pôsobiť na jeho integritu. Spoločným fundamentom štúdia je záujem o testovanie mimetickej funkcie média maľby, od počiatočnej filiácie k prepisu videnej skutočnosti cez tématické ujasnenie kľúčovej motivácie tejto činnosti. Napríklad od zaznamenávania ľudskej podoby v perspektíve jej vlastných paradoxov až k nastavovaniu určitého hľadiska, ktoré umožňuje odstupovať od samotnej stratégie reprezentácie. 

Ateliér mal+by

Vedúca ateliéru

Asistent

Katalóg Ateliéru mal+by

https://issuu.com/ateliermalby

Všetky informácie o ateliéri nájdete aj na: http://kocelova.vsvu.sk/