4. ateliér

Ateliér pod vedením povereného vedúceho Zbyňka Sedleckého v Zimnom semestri 2023 na Vysokej škole výtvarným umení v Bratislave predstaví možnosti maľby v dôraze na výstavbu obrazu a hľadania momentov jej rôznej kadencie.

1
Zbyněk Sedlecký: 1.
2
Zbyněk Sedlecký: 2.
3
Zbyněk Sedlecký: 3.
4
Zbyněk Sedlecký: 4.

Anotácia

  • Študenti budú mať možnosť konzultovať svoje problematiky s dôrazom na otvorenosť otázok voči obrazom videným, držaným či inscenovaným.
  • Ku paradoxom pamäte má každý človek iný vzťah a to zvlášť v situácií novo vznikajúcich médii čo však budú môcť študenti diskutovať s pedagógom ktorí má s ich fixáciou maľbou na obrazovej ploche bohaté skúsenosti.
  • V rámci ateliéru bude, mimo iných, daná možnosť tvorenia pred živým modelom s prejdením cesty veristického overovania videného čím vznikajú špecifické znaky ďalej použiteľné v rozšírených rámcoch média.

 

  • Hlavným motívom ateliéru v tomto semestri bude záujem o spracovanie videného, vecného sveta v súvislostiach dejín a tradícii maliarstva, pričom pôjde o hľadanie a orientáciu sa jej odkazmy v súčasnej maľbe.

 

  • Ateliér v semestri pod vedením Zbyňka Sedleckého na VŠVU bude tvoriť platformu slobodného tvorenia s možnosťou experimentu čoho sme sami súčasťou.

 

4. ateliér

Vedúci ateliéru

Asistent