Ateliér priestorových komunikácií +

APK+ (Ateliér priestorových komunikácií+) bol formovaný už na Katedre sochárstva a práca s priestorom ostala jeho dôležitou črtou. Jeho druhou výraznou črtou je práca s časovo-závislými médiami (video, film, audio ...), performanciou a inými akčnými formami.

Workshop Belehrad
Workshop Belehrad
Šedá zóna, diplomová práca, mixed media
Šedá zóna, diplomová práca, mixed media
Until the sea will dry up, diplomová práca, mixed media
Until the sea will dry up, diplomová práca, mixed media
Press home to unlock sweet dieffenbachia, semestrálna práca, mixed media
Press home to unlock sweet dieffenbachia, semestrálna práca, mixed media
Enfant terrible/Modlitby hrozných detí vesmíru, video, text
Enfant terrible/Modlitby hrozných detí vesmíru, video, text
Neviditeľní, semestrálna práca, fotografia, text
Neviditeľní, semestrálna práca, fotografia, text
Progress-Success, bakalárska práca, mixed media
Progress-Success, bakalárska práca, mixed media
Kreslo, semestrálna práca, zvuková inštalácia
Kreslo, semestrálna práca, zvuková inštalácia
Anatómia osvietenia, video
Anatómia osvietenia, video
Rekolekcia sfér, objekt, intervencia v uliciach Jeruzalema
Rekolekcia sfér, objekt, intervencia v uliciach Jeruzalema
Mothers prayers, video, intervencia v uliciach Jeruzalema
Mothers prayers, video, intervencia v uliciach Jeruzalema
Progress-Success, bakalárska práca, mixed media
Progress-Success, bakalárska práca, mixed media
Workshop GAME AIR/Pravidlá hry, Gemer
Workshop GAME AIR/Pravidlá hry, Gemer
Workshop GAME AIR/Pravidlá hry, Gemer
Workshop GAME AIR/Pravidlá hry, Gemer
Ateliér
Ateliér
SIDE PRODUCT
SIDE PRODUCT
SIDE PRODUCT
SIDE PRODUCT

Učíme študentov hľadať a vytvárať zmysluplné vzťahy rôznych foriem, obrazov a kontextov v priestore a prezentovať ich za pomoci zvolených médií v prospech vlastnej individuálnej profilácie. Venujeme sa skúmaniu minulej individuálnej a spoločenskej skúsenosti/pamäti a to nás často privádza na miesta v teréne, na ktorých organizujeme happeningy a kolaboratívne tvorivé stretnutia. Nástrojom bádania a skúmania v teréne pre APK+ sú tvorivé dielne – workshopy, ktoré ako ateliérový tím organizujeme 1 – 2 krát ročne na základe historických kultúrnych a politických súvislostí v stredoeurópskom priestore (realizovali sme ich na Slovensku, Ukrajine, v Česku, Poľsku, Maďarsku, Srbsku, Izraeli...). Na jednej strane učíme študentov zvládať organizáciu svojho vlastného výskumu, na strane druhej sú nútení v sťažených podmienkach vyhľadávať vzťahy a kontexty priamo na konkrétnych miestach. Pracovné dielne v teréne sú dôležitou súčasťou identity APK+. Iným dôležitým faktorom úspešnosti štúdia je priestor pre individuálnu profiláciu študenta. Predkladá do diskusie svoje vlastné vízie a výtvarné riešenia. Ateliérový tím doplňuje tento kreatívny proces aktuálnymi príspevkami tak, aby vznikalo kritické diskusné prostredie, ktoré napomáha k dobrému výsledku. Ateliér definujeme ako otvorený priestor pre slobodný experiment názorov a prejavov v medziach ľudskosti a vzájomného rešpektu. Využívame stratégie súčasného umenia otvoreného k rôznorodým zdrojom z oblasti humanitných, prírodných a spoločenských vied, ale aj z bežného prostredia života. APK+ je interdisciplinárnym prostredím, kde vedieme dialóg s cieľom naplniť predstavu študenta o intermediálnom umeleckom diele ako nástroji osobnej výpovede a spoločenskej reflexie.

Ateliér priestorových komunikácií +

Vedúci ateliéru

Asistent