Ateliér priestorových komunikácií + video

APK+ (Ateliér priestorových komunikácií+) bol formovaný už na Katedre sochárstva a práca s priestorom ostala jeho dôležitou črtou. Jeho druhou výraznou črtou je práca s časovo-závislými médiami (video, film, audio ...), performanciou a inými akčnými formami.

Workshop Belehrad
Workshop Belehrad, 2019.
Šedá zóna, diplomová práca, mixed media
Andrea Rošková: Šedá zóna, diplomová práca, mixed media.
Until the sea will dry up, diplomová práca, mixed media
Matúš Pisarčík: Until the sea will dry up, diplomová práca, mixed media, 2020.
Press home to unlock sweet dieffenbachia, semestrálna práca, mixed media
Matúš Pisarčík: Press home to unlock sweet dieffenbachia, semestrálna práca, mixed media, 2019.
Enfant terrible/Modlitby hrozných detí vesmíru, video, text
Petra Hrúziková: Enfant terrible/Modlitby hrozných detí vesmíru, video, text, 2020.
Neviditeľní, semestrálna práca, fotografia, text
Veronika Verešová: Neviditeľní, semestrálna práca, fotografia, text, 2020.
Progress-Success, bakalárska práca, mixed media
Nikola Balberčáková: Progress-Success, bakalárska práca, mixed media, 2018.
Kreslo, semestrálna práca, zvuková inštalácia
Jakub Gavalier: Kreslo, semestrálna práca, zvuková inštalácia, 2018.
Anatómia osvietenia, video
Daniel Rychlo: Anatómia osvietenia, video, 2019.
Rekolekcia sfér, objekt, intervencia v uliciach Jeruzalema
Jozef Kršek: Rekolekcia sfér, objekt, intervencia v uliciach Jeruzalema, 2019.
Mothers prayers, video, intervencia v uliciach Jeruzalema
Jakub Černošek: Mothers prayers, video, intervencia v uliciach Jeruzalema, 2019.
Progress-Success, bakalárska práca, mixed media
Nikola Balberčáková: Progress-Success, bakalárska práca, mixed media, 2018.
Workshop GAME AIR/Pravidlá hry, Gemer
Workshop GAME AIR/Pravidlá hry, Gemer, 2020.
Workshop GAME AIR/Pravidlá hry, Gemer
Workshop GAME AIR/Pravidlá hry, Gemer, 2020.
Ateliér
Ateliér.
SIDE PRODUCT
Nikola Balberčáková, Dušan Prekop, Jakub Gavalier: SIDE PRODUCT.
SIDE PRODUCT
Nikola Balberčáková, Dušan Prekop, Jakub Gavalier: SIDE PRODUCT.

Učíme študentov hľadať a vytvárať zmysluplné vzťahy rôznych foriem, obrazov a kontextov v priestore a prezentovať ich za pomoci zvolených médií v prospech vlastnej individuálnej profilácie. Venujeme sa skúmaniu minulej individuálnej a spoločenskej skúsenosti/pamäti a to nás často privádza na miesta v teréne, na ktorých organizujeme happeningy a kolaboratívne tvorivé stretnutia. Nástrojom bádania a skúmania v teréne pre APK+ sú tvorivé dielne – workshopy, ktoré ako ateliérový tím organizujeme 1 – 2 krát ročne na základe historických kultúrnych a politických súvislostí v stredoeurópskom priestore (realizovali sme ich na Slovensku, Ukrajine, v Česku, Poľsku, Maďarsku, Srbsku, Izraeli...). Na jednej strane učíme študentov zvládať organizáciu svojho vlastného výskumu, na strane druhej sú nútení v sťažených podmienkach vyhľadávať vzťahy a kontexty priamo na konkrétnych miestach. Pracovné dielne v teréne sú dôležitou súčasťou identity APK+. Iným dôležitým faktorom úspešnosti štúdia je priestor pre individuálnu profiláciu študenta. Predkladá do diskusie svoje vlastné vízie a výtvarné riešenia. Ateliérový tím doplňuje tento kreatívny proces aktuálnymi príspevkami tak, aby vznikalo kritické diskusné prostredie, ktoré napomáha k dobrému výsledku. Ateliér definujeme ako otvorený priestor pre slobodný experiment názorov a prejavov v medziach ľudskosti a vzájomného rešpektu. Využívame stratégie súčasného umenia otvoreného k rôznorodým zdrojom z oblasti humanitných, prírodných a spoločenských vied, ale aj z bežného prostredia života. APK+ je interdisciplinárnym prostredím, kde vedieme dialóg s cieľom naplniť predstavu študenta o intermediálnom umeleckom diele ako nástroji osobnej výpovede a spoločenskej reflexie.

Ateliér priestorových komunikácií + video

Vedúci ateliéru

Asistent