Ateliér Laboratórium fotografie

fotografia + experiment + presahy + hra

Čakanie na Godota
Dominik Demčák: Čakanie na Godota, 2020.
Skutočná pravda o rastlinách
Marcel Korec: Skutočná pravda o rastlinách, 2021.
Skutočná pravda o rastlinách
Marcel Korec: Skutočná pravda o rastlinách, 2021.
Hylé
Barbora Kapustová: Hylé, 2021.
Hylé
Barbora Kapustová: Hylé, 2021.
Hylé
Barbora Kapustová: Hylé, 2021.
Nefiktívny svet
Katarína Cabala: Nefiktívny svet, 2021.
Coded Bias
Dominik Demčák: Coded Bias, 2021.
Authenticity
Matúš Kuchta: Authenticity, 2021.
Authenticity
Matúš Kuchta: Authenticity, 2021.
Fiktívne svety
Kristína Holecová: Fiktívne svety, 2021.
Venuše/Ženuše
Barbora Kapustová: Venuše/Ženuše, 2021.
Venuše/Ženuše, Výstava Vrstvami, ARTA, Piešťany
Barbora Kapustová: Venuše/Ženuše, Výstava Vrstvami, ARTA, Piešťany, 2021.
Venus Mach 3 Turbo
Marcel Korec: Venus Mach 3 Turbo, 2021.
Venus Mach 3 Turbo, výstava Vrstvami, ARTA, Piešťany
Marcel Korec: Venus Mach 3 Turbo, výstava Vrstvami, ARTA, Piešťany, 2021.
Vnútorné Venuše
Katarína Cabala: Vnútorné Venuše, 2021.
2021, SPATIAL
Dominik Demčák: 2021, SPATIAL, 2021.
2021, SPATIAL
2021, SPATIAL, 2021.
Hotel Váh
Matej Hakár: Hotel Váh, 2021.
Lázne
Mária Šimová: Lázne, 2021.
Lázne
Mária Šimová: Lázne, 2021.
Lázne
Mária Šimová: Lázne, 2021.
Lázne
Mária Šimová: Lázne, 2021.
Lázne
Mária Šimová: Lázne, 2021.
spoločná výstava Vrstvami, ARTA, Piešťany
spoločná výstava Vrstvami, ARTA, Piešťany, 2021.
spoločná výstava Vrstvami, ARTA, Piešťany
spoločná výstava Vrstvami, ARTA, Piešťany, 2021.

Ateliér LABORATÓRIUM FOTOGRAFIE je o širokom rozpätí fotografického média od konceptuálnej, dokumentárnej a výtvarnej fotografie, až po jeho presahy do iných médií, ako je video, performancia, inštalácia, maľba, pričom študenti sú vedomostne uvádzaní do problematiky celých dejín umenia. Dôraz je kladený na experiment, pričom sa nepodceňuje zvládnutie remesla. V ateliéri sa riešia nielen globálne problémy, ale aj napríklad hľadanie alternatívy k súčasnému poňatiu konzumného života. Pozornosť je venovaná aj archetypom a ďalším jedinečným javom našej regionálnej súčasnosti. Počas semestra intenzívne konzultujeme, študujeme literatúru, chodíme na výstavy, tvorivé dieľne a pozývame zaujímavých ľudí na prednášky. V procese je preferovaná otvorená komunikácia a osobný kontakt, aby študent mohol nájsť seba samého a svoje miesto v umení. Tvorivé dielne sú na Slovensku ale aj v zahraničí, pričom spolupracujeme s inými školami a inštitúciami. Výsledky prezentujeme na ateliérových, katedrových a ďalších výstavách, súťažiach a iných prehliadkach doma aj v zahraničí. Vydali sme viacero katalógov, ktoré dokumentujú práce študentov na rôznych projektoch. Ateliér obohacujú aj doktorandi, ktorí vedú parciálne úlohy pre študentov a zasväcujú ich do svojich výskumov. Zvládnutie vyjadrenia myšlienok vizuálnym jazykom je základným smerovaním ateliéru.

Ateliér Laboratórium fotografie

Vedúci ateliéru

Asistent

facebook

atelierlaboratoriumfotografie

tumblr

alfvsvu.tumblr.com

Instagram

alf_laboratorium_fotografie